<![CDATA[Mass Roids]]> https://www.massroids.net Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 Zend_Feed en http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[New Lab In Stock - Zerox Pharmaceuticals]]> https://www.massroids.net/events-new-lab-zerox-6543.html https://www.massroids.net/events-new-lab-zerox-6543.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[25% DISCOUNT CHRISTMAS SALE]]> https://www.massroids.net/events-25-discount-christmas-sale-4273.html https://www.massroids.net/events-25-discount-christmas-sale-4273.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[New Lab in stock - 7Lab Pharma]]> https://www.massroids.net/events-new-lab-in-stock-7lab-pharma-6012.html https://www.massroids.net/events-new-lab-in-stock-7lab-pharma-6012.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Kalpa Pharmaceuticals Free Gear]]> https://www.massroids.net/events-kalpa-pharmaceuticals-free-gear-6011.html https://www.massroids.net/events-kalpa-pharmaceuticals-free-gear-6011.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Special Offer from MassRoids]]> https://www.massroids.net/events-special-offer-from-massroids-5171.html https://www.massroids.net/events-special-offer-from-massroids-5171.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[20% Autumn Sale]]> https://www.massroids.net/events-20-autumn-sale-5172.html https://www.massroids.net/events-20-autumn-sale-5172.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[BUY 10 & GET 1 FREE]]> https://www.massroids.net/events-buy-10-and-get-1-free-5173.html https://www.massroids.net/events-buy-10-and-get-1-free-5173.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Black Friday Sales - 25%]]> https://www.massroids.net/events-black-friday-sales-25-6031.html https://www.massroids.net/events-black-friday-sales-25-6031.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Sciroxx Products is back in stock !]]> https://www.massroids.net/events-sciroxx-products-is-back-in-stock-4207.html https://www.massroids.net/events-sciroxx-products-is-back-in-stock-4207.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[25% Discount - 4th of July]]> https://www.massroids.net/events-4th-july-sales-5133.html https://www.massroids.net/events-4th-july-sales-5133.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Eternuss Lab]]> https://www.massroids.net/events-eternuss-lab-6015.html https://www.massroids.net/events-eternuss-lab-6015.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Benefits of steroids]]> https://www.massroids.net/articles-benefits_of_steroids-5096.html https://www.massroids.net/articles-benefits_of_steroids-5096.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Testosterone]]> https://www.massroids.net/articles-testosterone-5098.html https://www.massroids.net/articles-testosterone-5098.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Anabolic Steroids]]> https://www.massroids.net/articles-anabolic_steroids-5100.html https://www.massroids.net/articles-anabolic_steroids-5100.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[History of steroids]]> https://www.massroids.net/articles-history_of_steroids-5101.html https://www.massroids.net/articles-history_of_steroids-5101.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[History of Bodybuilding]]> https://www.massroids.net/articles-history_of_bodybuilding-5102.html https://www.massroids.net/articles-history_of_bodybuilding-5102.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Types of Steroids]]> https://www.massroids.net/articles-types_of_steroids-5103.html https://www.massroids.net/articles-types_of_steroids-5103.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Effects of steroids]]> https://www.massroids.net/articles-effects_of_steroids-5104.html https://www.massroids.net/articles-effects_of_steroids-5104.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[How do anabolic steroids work?]]> https://www.massroids.net/articles-how_do_anabolic_steroids_work-5105.html https://www.massroids.net/articles-how_do_anabolic_steroids_work-5105.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Buy Steroids]]> https://www.massroids.net/articles-buy_steroids-5106.html https://www.massroids.net/articles-buy_steroids-5106.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Steroids Sachets]]> https://www.massroids.net/articles-steroids_sachets-5107.html https://www.massroids.net/articles-steroids_sachets-5107.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Steroids Cycles]]> https://www.massroids.net/articles-steroids_cycles-5108.html https://www.massroids.net/articles-steroids_cycles-5108.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Bodybuilding and Steroids]]> https://www.massroids.net/articles-bodybuilding_and_steroids-5109.html https://www.massroids.net/articles-bodybuilding_and_steroids-5109.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Steroids in Sports]]> https://www.massroids.net/articles-steroids_in_sports-5110.html https://www.massroids.net/articles-steroids_in_sports-5110.html Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Oral Steroids]]> https://www.massroids.net/orals-452 https://www.massroids.net/orals-452 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Injectable Steroids]]> https://www.massroids.net/injectables-453 https://www.massroids.net/injectables-453 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Post Cycle Therapy]]> https://www.massroids.net/pct-455 https://www.massroids.net/pct-455 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[HGH & Peptides]]> https://www.massroids.net/peptides-456 https://www.massroids.net/peptides-456 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Human Chorionic Gonadotropin]]> https://www.massroids.net/hcg-1095 https://www.massroids.net/hcg-1095 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Weight Loss]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457 https://www.massroids.net/weight-loss-457 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Diuretics]]> https://www.massroids.net/diuretics-454 https://www.massroids.net/diuretics-454 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Sexual Health]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459 https://www.massroids.net/sexual-health-459 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Skin Care]]> https://www.massroids.net/skin-care-460 https://www.massroids.net/skin-care-460 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Pharmaceutical]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608 https://www.massroids.net/pharmaceutical-608 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Syringes & Needles]]> https://www.massroids.net/syringes-and-needles-461 https://www.massroids.net/syringes-and-needles-461 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[USA Domestic]]> https://www.massroids.net/usa-domestic-1581 https://www.massroids.net/usa-domestic-1581 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[7Lab Pharm]]> https://www.massroids.net/7lab-pharm-1561 https://www.massroids.net/7lab-pharm-1561 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Andro Medicals]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049 https://www.massroids.net/andro-medicals-2049 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Balkan Pharmaceuticals]]> https://www.massroids.net/balkan-pharma-617 https://www.massroids.net/balkan-pharma-617 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Bayer Schering]]> https://www.massroids.net/bayer-1781 https://www.massroids.net/bayer-1781 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[BodyPharm LTD]]> https://www.massroids.net/bodypharm-1408 https://www.massroids.net/bodypharm-1408 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Dragon Pharma]]> https://www.massroids.net/dragon-pharma-1264 https://www.massroids.net/dragon-pharma-1264 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Eternuss Pharma]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945 https://www.massroids.net/eternuss-1945 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Genesis Pharma]]> https://www.massroids.net/genesis-1780 https://www.massroids.net/genesis-1780 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Genetic Pharmaceuticals]]> https://www.massroids.net/genetic-2050 https://www.massroids.net/genetic-2050 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Gen-Shi Labs]]> https://www.massroids.net/gen-shi-1778 https://www.massroids.net/gen-shi-1778 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Hilma Biocare]]> https://www.massroids.net/hilma-2048 https://www.massroids.net/hilma-2048 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Ice Pharmaceuticals]]> https://www.massroids.net/ice-pharma-1777 https://www.massroids.net/ice-pharma-1777 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Kalpa Pharmaceuticals]]> https://www.massroids.net/kalpa-pharma-1263 https://www.massroids.net/kalpa-pharma-1263 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Maha Pharma]]> https://www.massroids.net/maha-pharma-613 https://www.massroids.net/maha-pharma-613 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Organon]]> https://www.massroids.net/organon-1782 https://www.massroids.net/organon-1782 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Sciroxx]]> https://www.massroids.net/sciroxx-1776 https://www.massroids.net/sciroxx-1776 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[SP Laboratories]]> https://www.massroids.net/sp-labs-1407 https://www.massroids.net/sp-labs-1407 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Spectrum Pharma]]> https://www.massroids.net/spectrum-1981 https://www.massroids.net/spectrum-1981 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Teragon Labs]]> https://www.massroids.net/teragon-1779 https://www.massroids.net/teragon-1779 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Zerox Pharmaceuticals]]> https://www.massroids.net/zerox-1895 https://www.massroids.net/zerox-1895 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Zhengzhou Pharmaceutical]]> https://www.massroids.net/zhengzhou-1982 https://www.massroids.net/zhengzhou-1982 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Zydus]]> https://www.massroids.net/zydus-1783 https://www.massroids.net/zydus-1783 Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Testoform C 250]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/testoform-c-250-33942.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/testoform-c-250-33942.html Manufacturer: Eternuss Lab
Substance: Testosterone Cypionate
Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)
AVAILABLE ONLY FOR USA]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testoform E 400]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/testoform-e-400-33943.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/testoform-e-400-33943.html Manufacturer: Eternuss Lab
Substance: Testosterone Enanthate
Pack: 10 ml vial (400 mg/ml)
AVAILABLE ONLY FOR USA]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Dragontropin 10 IU]]> https://www.massroids.net/peptides-456/dragontropin-26811.html https://www.massroids.net/peptides-456/dragontropin-26811.html DRAGONTROPIN 10 IU FOR SALE
Drug Class: Growth Hormone Analog
Composition: Somatropin (r-hGH)
Dosage: 10 IU / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Kalpatropin
Brand/Manufacturer: Dragon Pharma
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testoform Blast 50]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/testoform-blast-50-33941.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/testoform-blast-50-33941.html Manufacturer: Eternuss Lab
Substance: Dihydroboldenone Base
Pack: 10 ml vial (50 mg/ml)
AVAILABLE ONLY FOR USA]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testoform Base 50]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/testoform-base-50-33940.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/testoform-base-50-33940.html Manufacturer: Eternuss Lab
Substance: Testosterone Base
Pack: 10 ml vial (50 mg/ml)
AVAILABLE ONLY FOR USA]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Masteform E 200]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/masteform-e-200-33930.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/masteform-e-200-33930.html Manufacturer: Eternuss Lab
Substance: Drostanolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)
AVAILABLE ONLY FOR USA]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Masteform P 100]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/masteform-p-100-33931.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/masteform-p-100-33931.html Manufacturer: Eternuss Lab
Substance: Drostanolone Propionate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)
AVAILABLE ONLY FOR USA]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Methanocrin]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/methanocrin-30694.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/methanocrin-30694.html METHANOCRIN FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid
Composition: Methandrostanolone
Dosage: 50 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Dianabolic
Brand/Manufacturer: Eternuss Pharma
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Nandroform 400]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/nandroform-400-33933.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/nandroform-400-33933.html Manufacturer: Eternuss Lab
Substance: Nandrolone Decanoate
Pack: 10 ml vial (400 mg/ml)
AVAILABLE ONLY FOR USA]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Turanabol Inject]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/turanabol-inject-6225.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/turanabol-inject-6225.html TURANABOL INJECT FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid
Composition: Chlorodehydromethyltestosterone
Dosage: 50 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Turanabol 10MG
Brand/Manufacturer: Eternuss Pharma
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[MT-1 Inject]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/mt-1-inject-32879.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/mt-1-inject-32879.html MT-1 INJECT FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Progestogen
Composition: Methyltrienolone
Dosage: 3 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Metribolone
Brand/Manufacturer: Eternuss Pharma
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cheque Drops]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/cheque-drops-16018.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/cheque-drops-16018.html CHEQUE DROPS FOR SALE
Drug Class: Oral Anabolic Androgenic Steroid
Composition: Mibolerone
Dosage: 1 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Mibolerone
Brand/Manufacturer: Eternuss Pharma
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Nandroform 200]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/nandroform-200-33932.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/nandroform-200-33932.html Manufacturer: Eternuss Lab
Substance: Nandrolone Phenylpropionate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)
AVAILABLE ONLY FOR USA]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenaform A 100]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/trenaform-a-100-33948.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/trenaform-a-100-33948.html Manufacturer: Eternuss Lab
Substance: Trenbolone Acetate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)
AVAILABLE ONLY FOR USA]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenaform E 200]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/trenaform-e-200-33949.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/trenaform-e-200-33949.html Manufacturer: Eternuss Lab
Substance: Trenbolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)
AVAILABLE ONLY FOR USA]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Equiform 400]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/equiform-400-33929.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/equiform-400-33929.html Manufacturer: Eternuss Lab
Substance: Boldenone Undeclynate
Pack: 10 ml vial (400 mg/ml)
AVAILABLE ONLY FOR USA]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testoform P 100]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/testoform-p-100-33944.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/testoform-p-100-33944.html Manufacturer: Eternuss Lab
Substance: Testosterone Proprionate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)
AVAILABLE ONLY FOR USA]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Superdrol Inject]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/superdrol-inject-32881.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/superdrol-inject-32881.html SUPERDROL INJECT FOR SALE
Drug Class: Oral Anabolic Androgenic Steroid
Composition: Methasterone
Dosage: 40 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Superdrol
Brand/Manufacturer: Eternuss Pharma
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Thyroxyl (T3)]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/thyroxyl-t3-16853.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/thyroxyl-t3-16853.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: Liothyronine Sodium
Pack: 100 tabs (25 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Proviroxyl]]> https://www.massroids.net/pct-455/proviroxyl-16403.html https://www.massroids.net/pct-455/proviroxyl-16403.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: Mesterolone
Pack: 30 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Primoxyl]]> https://www.massroids.net/orals-452/primoxyl-16011.html https://www.massroids.net/orals-452/primoxyl-16011.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: Methenolone Acetate
Pack: 50 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Dianoxyl 10]]> https://www.massroids.net/orals-452/dianoxyl-16006.html https://www.massroids.net/orals-452/dianoxyl-16006.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: Methandienone
Pack: 100 Tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Stanoxyl 10]]> https://www.massroids.net/orals-452/stanoxyl-16012.html https://www.massroids.net/orals-452/stanoxyl-16012.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: Stanozolol
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Oxandroxyl]]> https://www.massroids.net/orals-452/oxandroxyl-22221.html https://www.massroids.net/orals-452/oxandroxyl-22221.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: Oxandrolone
Pack: 50 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Turanaxyl]]> https://www.massroids.net/orals-452/turanaxyl-16014.html https://www.massroids.net/orals-452/turanaxyl-16014.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: 4-Chlorodehydromethyltestosterone
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Aromaxyl]]> https://www.massroids.net/pct-455/aromaxyl-16399.html https://www.massroids.net/pct-455/aromaxyl-16399.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: Exemestane
Pack: 30 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[1ml Insulin Syringe]]> https://www.massroids.net/syringes-and-needles-461/1ml-insulin-syringe-5467.html https://www.massroids.net/syringes-and-needles-461/1ml-insulin-syringe-5467.html Pack: 10 x 1ml Insulin Syringe]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Cernos Gel 1%]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/cernos-gel-1-22216.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/cernos-gel-1-22216.html Manufacturer: Sun Pharmaceuticals Ind. Ltd
Substance: Testosterone
Pack: 10 sachets (5 gm, 1%)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Roaccutane 10mg]]> https://www.massroids.net/skin-care-460/roaccutane-10mg-4144.html https://www.massroids.net/skin-care-460/roaccutane-10mg-4144.html Manufacturer: Roche Turkey
Substance: Isotretinoin
Pack: 30 caps (10 mg/cap)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Dianoxyl 20 LIMITED EDITION]]> https://www.massroids.net/orals-452/dianoxyl-27599.html https://www.massroids.net/orals-452/dianoxyl-27599.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: Methandienone
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Clomixyl]]> https://www.massroids.net/pct-455/clomixyl-16400.html https://www.massroids.net/pct-455/clomixyl-16400.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: Clomiphene Citrate
Pack: 30 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Lasix Injectable]]> https://www.massroids.net/diuretics-454/lasix-injectable-16362.html https://www.massroids.net/diuretics-454/lasix-injectable-16362.html Manufacturer: Aventis Pharma Limited
Substance: Furosemide
Pack: 5 amps (20 mg/2 ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Anadroxyl]]> https://www.massroids.net/orals-452/anadroxyl-16005.html https://www.massroids.net/orals-452/anadroxyl-16005.html ANADROXYL FOR SALE
Drug Class:
Androgen; Anabolic Steroid
Composition:
Oxymetholone
Dosage: 50 mg / 1 Tablet
Presentation: 50 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Anadrol
Brand/Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
FOR ORAL USE ONLY

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Letroxyl]]> https://www.massroids.net/pct-455/letroxyl-16401.html https://www.massroids.net/pct-455/letroxyl-16401.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: Letrozole
Pack: 30 tabs (2.5 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Dianoxyl 50]]> https://www.massroids.net/orals-452/dianoxyl-16007.html https://www.massroids.net/orals-452/dianoxyl-16007.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: Methandienone
Pack: 20 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Taldenaxyl 20]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/taldenaxyl-16869.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/taldenaxyl-16869.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: Tadalafil Citrate
Pack: 20 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Nolvaxyl]]> https://www.massroids.net/pct-455/nolvaxyl-16402.html https://www.massroids.net/pct-455/nolvaxyl-16402.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: Tamoxifen Citrate
Pack: 30 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Turanabol]]> https://www.massroids.net/orals-452/turanabol-16002.html https://www.massroids.net/orals-452/turanabol-16002.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: 4-Chlorodehydromethyltestosterone
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Lasix Tablets]]> https://www.massroids.net/diuretics-454/lasix-tablets-16349.html https://www.massroids.net/diuretics-454/lasix-tablets-16349.html Manufacturer: Aventis Pharma Limited
Substance: Furosemide
Pack: 12 tabs (40 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Roaccutane 20mg]]> https://www.massroids.net/skin-care-460/roaccutane-20mg-4145.html https://www.massroids.net/skin-care-460/roaccutane-20mg-4145.html Manufacturer: Roche Turkey
Substance: Isotretinoin
Pack: 30 caps (20 mg/cap)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Dianabol 20]]> https://www.massroids.net/orals-452/dianabol-15988.html https://www.massroids.net/orals-452/dianabol-15988.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Methandienone
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Dianabol 50]]> https://www.massroids.net/orals-452/dianabol-19004.html https://www.massroids.net/orals-452/dianabol-19004.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Methandienone
Pack: 100 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Letro-lab]]> https://www.massroids.net/pct-455/letro-lab-32842.html https://www.massroids.net/pct-455/letro-lab-32842.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Letrozole
Pack: 50 tabs (2.5 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Methyl-1-Test 10]]> https://www.massroids.net/orals-452/methyl-1-test-28771.html https://www.massroids.net/orals-452/methyl-1-test-28771.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Methyl-1-Testosterone
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[SP Gonadotropin 5000 IU]]> https://www.massroids.net/hcg-1095/sp-gonadotropin-27043.html https://www.massroids.net/hcg-1095/sp-gonadotropin-27043.html Manufacturer: SP Laboratories
Substance: Human Chorionic Gonadotropin (HCG)
Pack: 1 vial x 5000 IU

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Superdrol 10]]> https://www.massroids.net/orals-452/superdrol-28784.html https://www.massroids.net/orals-452/superdrol-28784.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Methyldrostanolone
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cleno-lab 40]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/cleno-lab-40-32843.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/cleno-lab-40-32843.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Clenbuterol
Pack: 100 tabs (40 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Oxymetholon]]> https://www.massroids.net/orals-452/oxymetholon-15996.html https://www.massroids.net/orals-452/oxymetholon-15996.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Oxymetholone
Pack: 100 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Proviron-lab]]> https://www.massroids.net/pct-455/proviron-lab-32837.html https://www.massroids.net/pct-455/proviron-lab-32837.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Mesterolone
Pack: 50 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Thyro-lab]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/thyro-lab-32844.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/thyro-lab-32844.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Liothyronine Sodium
Pack: 50 tabs (25 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Tamoxi-lab]]> https://www.massroids.net/pct-455/tamoxi-lab-32838.html https://www.massroids.net/pct-455/tamoxi-lab-32838.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Tamoxifen Citrate
Pack: 50 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Halotestin]]> https://www.massroids.net/orals-452/halotestin-15991.html https://www.massroids.net/orals-452/halotestin-15991.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Fluoxymesterone
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Aromasin-lab]]> https://www.massroids.net/pct-455/aromasin-lab-32841.html https://www.massroids.net/pct-455/aromasin-lab-32841.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Exemestane
Pack: 50 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Clomi-lab]]> https://www.massroids.net/pct-455/clomi-lab-32840.html https://www.massroids.net/pct-455/clomi-lab-32840.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Clomiphene Citrate
Pack: 50 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Oral Tren]]> https://www.massroids.net/orals-452/oral-tren-16024.html https://www.massroids.net/orals-452/oral-tren-16024.html Manufacturer: Dragon Pharma, Europe
Substance: Methyltrienolone
Pack: 100 tabs (250 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Neurobion Forte Injection 2 ml]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/neurobion-forte-injection-2-ml-6205.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/neurobion-forte-injection-2-ml-6205.html Manufacturer: Merck
Substance: B-Vitamins complex + Benzyl Alcohol + Water
Pack: 5 vials (2ml/vial)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Anastro-lab]]> https://www.massroids.net/pct-455/anastro-lab-32839.html https://www.massroids.net/pct-455/anastro-lab-32839.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Anastrozole
Pack: 50 tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[2ml Syringe with Needle]]> https://www.massroids.net/syringes-and-needles-461/2ml-syringe-with-needle-5468.html https://www.massroids.net/syringes-and-needles-461/2ml-syringe-with-needle-5468.html Pack : 10 x 2ml Syringe with Needle]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Anavar 10]]> https://www.massroids.net/orals-452/anavar-30555.html https://www.massroids.net/orals-452/anavar-30555.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Oxandrolone
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Winstrol 50]]> https://www.massroids.net/orals-452/winstrol-16004.html https://www.massroids.net/orals-452/winstrol-16004.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Stanozolol
Pack: 100 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Winstrol 10]]> https://www.massroids.net/orals-452/winstrol-15998.html https://www.massroids.net/orals-452/winstrol-15998.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Stanozolol
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Anavar 50]]> https://www.massroids.net/orals-452/anavar-15985.html https://www.massroids.net/orals-452/anavar-15985.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Oxandrolone
Pack: 100 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Danabol 10]]> https://www.massroids.net/orals-452/danabol-16032.html https://www.massroids.net/orals-452/danabol-16032.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Methandienone
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Danabol 50]]> https://www.massroids.net/orals-452/danabol-16033.html https://www.massroids.net/orals-452/danabol-16033.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Methandienone
Pack: 60 tabs (50 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[CY3]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/cy3-28686.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/cy3-28686.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Clenbuterol, Liothyronine Sodium, Yohimbine
Pack: 100 tabs (37 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Arimidex]]> https://www.massroids.net/pct-455/arimidex-16386.html https://www.massroids.net/pct-455/arimidex-16386.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Anastrozole
Pack: 100 tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[T3]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/t3-28793.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/t3-28793.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Liothyronine Sodium
Pack: 100 tabs (25 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Clomid]]> https://www.massroids.net/pct-455/clomid-16389.html https://www.massroids.net/pct-455/clomid-16389.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Clomiphene Citrate
Pack: 100 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Nolvadex]]> https://www.massroids.net/pct-455/nolvadex-27518.html https://www.massroids.net/pct-455/nolvadex-27518.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Tamoxifen Citrate
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Anapolon]]> https://www.massroids.net/orals-452/anapolon-16031.html https://www.massroids.net/orals-452/anapolon-16031.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Oxymetholone
Pack: 60 tabs (50 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cialis]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/cialis-16873.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/cialis-16873.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Tadalafil Citrate
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Accutane]]> https://www.massroids.net/skin-care-460/accutane-28672.html https://www.massroids.net/skin-care-460/accutane-28672.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Isotretinion
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Femara]]> https://www.massroids.net/pct-455/femara-28753.html https://www.massroids.net/pct-455/femara-28753.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Letrozole
Pack: 100 tabs (2.5 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Viagra DP]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/viagra-dp-16874.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/viagra-dp-16874.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 100 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Modalert 200 mg]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/modalert-200-mg-6209.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/modalert-200-mg-6209.html Manufacturer: Sun Pharma Sikkim Pvt
Substance: Modafinil
Pack: 10 Tabs (200mg/tab)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Proviron]]> https://www.massroids.net/pct-455/proviron-4061.html https://www.massroids.net/pct-455/proviron-4061.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Mesterolone
Pack: 100 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Strombafort 10]]> https://www.massroids.net/orals-452/strombafort-16037.html https://www.massroids.net/orals-452/strombafort-16037.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Stanozolol
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[5ml Syringe with Needle]]> https://www.massroids.net/syringes-and-needles-461/5ml-syringe-with-needle-11191.html https://www.massroids.net/syringes-and-needles-461/5ml-syringe-with-needle-11191.html Pack : 1 x 5ml Syringe with Needle]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Clenbuterol]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/clenbuterol-27033.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/clenbuterol-27033.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Clenbuterol Hydrochloride
Pack: 100 tabs (40 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Aromasin]]> https://www.massroids.net/pct-455/aromasin-28679.html https://www.massroids.net/pct-455/aromasin-28679.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Exemestane
Pack: 100 tabs (25mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Turanabol]]> https://www.massroids.net/orals-452/turanabol-16039.html https://www.massroids.net/orals-452/turanabol-16039.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: 4-Chlorodehydromethyltestosterone
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Oxandrolon]]> https://www.massroids.net/orals-452/oxandrolon-22220.html https://www.massroids.net/orals-452/oxandrolon-22220.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Oxandrolone
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Aldactone A]]> https://www.massroids.net/diuretics-454/aldactone-a-16351.html https://www.massroids.net/diuretics-454/aldactone-a-16351.html Manufacturer: Pfizer
Substance: Spironolactone
Pack: 20 tabs (25mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Anadrol 50]]> https://www.massroids.net/orals-452/anadrol-35861.html https://www.massroids.net/orals-452/anadrol-35861.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Oxymetholone
Pack: 50 Tabs (50mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Hucog 5000 IU]]> https://www.massroids.net/hcg-1095/hucog-5000-iu-27041.html https://www.massroids.net/hcg-1095/hucog-5000-iu-27041.html Manufacturer: Bharat Serums And Vaccines Ltd
Substance: Human Chorionic Gonadotropin
Pack: 1 kit x 5000iu amp & solution]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Winstrol 50mg]]> https://www.massroids.net/orals-452/winstrol-36163.html https://www.massroids.net/orals-452/winstrol-36163.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Stanozolol
Pack: 50 Tabs (50mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Dianabol 20]]> https://www.massroids.net/orals-452/dianabol-35869.html https://www.massroids.net/orals-452/dianabol-35869.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Methandienone
Pack: 100 Tabs (20mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Isotroin 20 MG]]> https://www.massroids.net/skin-care-460/isotroin-20-mg-16924.html https://www.massroids.net/skin-care-460/isotroin-20-mg-16924.html Manufacturer: Cipla
Substance: Isotretinoin
Pack: 10 caps (20 mg/cap)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Aldactone 100]]> https://www.massroids.net/diuretics-454/aldactone-100-16350.html https://www.massroids.net/diuretics-454/aldactone-100-16350.html Manufacturer: Pfizer
Substance: Spironolactone
Pack: 16 tabs (100mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Winstrol 10mg]]> https://www.massroids.net/orals-452/winstrol-35877.html https://www.massroids.net/orals-452/winstrol-35877.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Stanozolol
Pack: 100 Tabs (10mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Turanabol 10]]> https://www.massroids.net/orals-452/turanabol-35874.html https://www.massroids.net/orals-452/turanabol-35874.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: 4-Chlorodehydromethyltestosterone
Pack: 100 Tabs (10mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Superdrol 10]]> https://www.massroids.net/orals-452/superdrol-16023.html https://www.massroids.net/orals-452/superdrol-16023.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Methyldrostanolone
Pack: 100 tablets (10mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Meloset 3 mg]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/meloset-3-mg-6189.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/meloset-3-mg-6189.html Manufacturer: Aristo Pharma
Substance: Melatonin
Pack: 10 Tabs (3 mg/tab)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Acnelyse Cream]]> https://www.massroids.net/skin-care-460/acnelyse-cream-16925.html https://www.massroids.net/skin-care-460/acnelyse-cream-16925.html Manufacturer: Abdi Ibrahim
Substance: Retinoic Acid
Pack: 1 tube (20g/tube)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Levitra]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/levitra-31558.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/levitra-31558.html LEVITRA FOR SALE
Drug Class: Erectile Dysfunction (PDE5 Inhibitor)
Composition: Vardenafil
Dosage: 20 mg / 1 Tablet
Presentation: 100 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Staxyn
Brand/Manufacturer: Eternuss Pharma
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Oxy-lab]]> https://www.massroids.net/orals-452/oxy-lab-32833.html https://www.massroids.net/orals-452/oxy-lab-32833.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Oxymetholone
Pack: 100 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Clenbuterol]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/clenbuterol-4095.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/clenbuterol-4095.html CLENBUTEROL FOR SALE
Drug Class: Beta-2 Agonist, Bronchodilator
Composition: Clenbuterol Hydrochloride
Dosage: 40 mcg / 1 Tablet
Presentation: 100 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Clenbutaxyl
Brand/Manufacturer: Eternuss Pharma
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Methanocrin Oral]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/methanocrin-oral-30695.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/methanocrin-oral-30695.html METHANOCRIN ORAL FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid
Composition: Methandrostanolone
Dosage: 25 mg / 1 Tablet
Presentation: 100 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Nerobil
Brand/Manufacturer: Eternuss Pharma
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Superdrol Oral]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/superdrol-oral-6405.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/superdrol-oral-6405.html SUPERDROL ORAL FOR SALE
Drug Class: Oral Anabolic Androgenic Steroid
Composition: Methasterone
Dosage: 10 mg / 1 Tablet
Presentation: 100 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Superdrol
Brand/Manufacturer: Eternuss Pharma
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[TurinaForm]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/turinaform-16030.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/turinaform-16030.html TURINAFORM FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid
Composition: Chlorodehydromethyltestosterone
Dosage: 20 mg / 1 Tablet
Presentation: 100 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Turinadex
Brand/Manufacturer: Eternuss Pharma
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[OralTren-lab]]> https://www.massroids.net/orals-452/oraltren-lab-32878.html https://www.massroids.net/orals-452/oraltren-lab-32878.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Methyltrienolone
Pack: 100 Tablets (250 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Turano-lab 20]]> https://www.massroids.net/orals-452/turano-lab-20-32836.html https://www.massroids.net/orals-452/turano-lab-20-32836.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Chlorodehydromethyltestosterone
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Proviron]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/proviron-28781.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/proviron-28781.html PROVIRON FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid
Composition: Mesterolone
Dosage: 50 mg / 1 Tablet
Presentation: 100 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Mestoranum
Brand/Manufacturer: Eternuss Pharma
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Hucog 10000 IU]]> https://www.massroids.net/hcg-1095/hucog-10000-iu-27044.html https://www.massroids.net/hcg-1095/hucog-10000-iu-27044.html Manufacturer: Bharat Serums And Vaccines Ltd
Substance: Human Chorionic Gonadotropin
Pack: 1 kit x 10000iu amp & solution]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Dianobol-lab 20]]> https://www.massroids.net/orals-452/dianobol-lab-20-32830.html https://www.massroids.net/orals-452/dianobol-lab-20-32830.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Methandienone
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Primo-lab]]> https://www.massroids.net/orals-452/primo-lab-32835.html https://www.massroids.net/orals-452/primo-lab-32835.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Methenolone Acetate
Pack: 50 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Oxano-lab 20]]> https://www.massroids.net/orals-452/oxano-lab-20-32832.html https://www.massroids.net/orals-452/oxano-lab-20-32832.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Oxandrolone
Pack: 50 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cifran OD 1g]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/cifran-od-1g-6674.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/cifran-od-1g-6674.html Manufacturer: Ranbaxy, India
Substance: Ciprofloxacin
Pack: 30 Tabs (1g/tab)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cialis 20]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/cialis-6572.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/cialis-6572.html CIALIS 20 FOR SALE
Drug Class: PDE5 Inhibitor
Composition: Tadalafil Citrate
Dosage: 20 mg / 1 Tablet
Presentation: 50 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Manforce More
Brand/Manufacturer: Eternuss Pharma
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Amlopres 5]]> https://www.massroids.net/diuretics-454/amlopres-5-16353.html https://www.massroids.net/diuretics-454/amlopres-5-16353.html Manufacturer: Cipla
Substance: Amlodipidine Besilate
Pack: 150 tabs (5mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Stano-lab 20]]> https://www.massroids.net/orals-452/stano-lab-20-32831.html https://www.massroids.net/orals-452/stano-lab-20-32831.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Stanozolol
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[T3]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/t3-28794.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/t3-28794.html T3 FOR SALE
Drug Class: Thyroid Hormone
Composition: Liothyronine Sodium
Dosage: 50 mcg / 1 Tablet
Presentation: 50 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Synox
Brand/Manufacturer: Eternuss Pharma
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Apollo 50mg]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/apollo-35799.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/apollo-35799.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Sildenafilum - Sildenafil Citrate
Pack: 5 tabs (50mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Apollo 100mg]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/apollo-35798.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/apollo-35798.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Sildenafilum - Sildenafil Citrate
Pack: 10 tabs (100 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Expigment Cream]]> https://www.massroids.net/skin-care-460/expigment-cream-16926.html https://www.massroids.net/skin-care-460/expigment-cream-16926.html Manufacturer: Orva
Substance: Hydroquinone
Pack: 1 tube 4% 30 g]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cifran 750]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/cifran-750-6197.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/cifran-750-6197.html Manufacturer: Ranbaxy, India
Substance: Ciprofloxacin
Pack: 40 Tabs (750mg/tab)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Amlopres 10]]> https://www.massroids.net/diuretics-454/amlopres-10-16352.html https://www.massroids.net/diuretics-454/amlopres-10-16352.html Manufacturer: Cipla, India
Substance: Amlodipidine Besilate
Pack: 500 tabs (10mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Anastrozol 1 MG]]> https://www.massroids.net/pct-455/anastrozol-35951.html https://www.massroids.net/pct-455/anastrozol-35951.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Anastrozole
Pack: 100 tabs (1 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Genotropin 16 IU (5,3MG)]]> https://www.massroids.net/peptides-456/genotropin-16-iu-5-3mg-23295.html https://www.massroids.net/peptides-456/genotropin-16-iu-5-3mg-23295.html Manufacturer: Pfizer, Turkey
Substance: Human Growth Hormone (Somatropin)
Pack: 1 injection pen of 16 iu
Total: 1 Pre-filled Injection Pen
Active Half-life: 2-3 Hours
Dose: 4 - 10 IU/Day.
Aromatization: No
Toxicity: No
Acne: No
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Pregnyl HCG 5000 IU]]> https://www.massroids.net/hcg-1095/pregnyl-36433.html https://www.massroids.net/hcg-1095/pregnyl-36433.html Manufacturer: Organon Ilaclari Turkey
Substance: Human Chorionic Gonadotropin
Pack: 1 kit (5000 iu/amp)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Provimed]]> https://www.massroids.net/pct-455/provimed-8138.html https://www.massroids.net/pct-455/provimed-8138.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Mesterolone
Pack: 60 tabs (50 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Acivir Cream 5%]]> https://www.massroids.net/skin-care-460/acivir-cream-5-36436.html https://www.massroids.net/skin-care-460/acivir-cream-5-36436.html Manufacturer
: Cipla
Substance: Aciclovir Cream
Pack: 1 Tube (5 g/tub)]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Champix (4 Weeks Pack)]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/champix-4-weeks-pack-6187.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/champix-4-weeks-pack-6187.html Manufacturer:
Pfizer
Substance: Varenicline
Pack: 1 Box (1 mg/tab)
]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Amlip 5]]> https://www.massroids.net/diuretics-454/amlip-5-16354.html https://www.massroids.net/diuretics-454/amlip-5-16354.html Manufacturer: Cipla
Substance: Amlodipidine Besilate
Pack: 500 tabs (5mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Anastrozol]]> https://www.massroids.net/pct-455/anastrozol-35950.html https://www.massroids.net/pct-455/anastrozol-35950.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Anastrozole
Pack: 60 tabs (0.25 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Clenbuterol 40]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/clenbuterol-6477.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/clenbuterol-6477.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Clenbuterol Hydrochloride
Pack: 100 tabs (40 mcg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Citomed]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/citomed-30774.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/citomed-30774.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Liothyronine Sodium
Pack: 1 x 60 tabs (50 mcg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Clenbuterol 40]]> https://www.massroids.net/pct-455/clenbuterol-30775.html https://www.massroids.net/pct-455/clenbuterol-30775.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Clenbuterol Hydrochloride
Pack: 60 tabs (50 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Amlip 10]]> https://www.massroids.net/diuretics-454/amlip-10-16355.html https://www.massroids.net/diuretics-454/amlip-10-16355.html Manufacturer: Cipla
Substance: Amlodipidine Besilate
Pack: 200 tabs (10mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Aromasin 25]]> https://www.massroids.net/pct-455/aromasin-36166.html https://www.massroids.net/pct-455/aromasin-36166.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Exemestane
Pack: 30 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Femara 2.5]]> https://www.massroids.net/pct-455/femara-36165.html https://www.massroids.net/pct-455/femara-36165.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Letrozole
Pack: 30 tabs (2.5 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Fertigyn 5000 IU]]> https://www.massroids.net/hcg-1095/fertigyn-5000-iu-27040.html https://www.massroids.net/hcg-1095/fertigyn-5000-iu-27040.html Manufacturer: Sun Pharma, India
Substance: Human Chorionic Gonadotropin
Pack: 1 kit x 5000iu amp & solution]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Clenbuterol 40]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/clenbuterol-35865.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/clenbuterol-35865.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Clenbuterol Hydrochloride
Pack: 100 Tabs (40mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Clomid 50]]> https://www.massroids.net/pct-455/clomid-35866.html https://www.massroids.net/pct-455/clomid-35866.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Clomiphene Citrate
Pack: 30 Tabs (50mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Proviron 25]]> https://www.massroids.net/pct-455/proviron-36164.html https://www.massroids.net/pct-455/proviron-36164.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Mesterolone
Pack: 30 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Nolvadex 20]]> https://www.massroids.net/pct-455/nolvadex-35871.html https://www.massroids.net/pct-455/nolvadex-35871.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Tamoxifen Citrate
Pack: 30 Tabs (20mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Genotropin 36 IU (12MG)]]> https://www.massroids.net/peptides-456/genotropin-36-iu-12mg-23296.html https://www.massroids.net/peptides-456/genotropin-36-iu-12mg-23296.html Manufacturer: Pfizer, Turkey
Substance: Human Growth Hormone (Somatropin)
Pack: 1 injection pen of 36 iu
Total: 1 Pre-filled Injection Pen
Active Half-life: 2-3 Hours
Dose: 4 - 10 IU/Day.
Aromatization: No
Toxicity: No
Acne: No
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Champix (2 Weeks Pack)]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/champix-2-weeks-pack-6211.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/champix-2-weeks-pack-6211.html Manufacturer: Pfizer
Substance: Varenicline
Pack: 1 Box (1mg/tab)
]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[T3]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/t3-35873.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/t3-35873.html Manufacturer:
Maha Pharma
Substance: Liothyronine Sodium
Pack: 100 Tabs (25mcg/tab)]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Arimidex 1]]> https://www.massroids.net/pct-455/arimidex-35851.html https://www.massroids.net/pct-455/arimidex-35851.html Manufacturer:
Maha Pharma
Substance: Anastrozole
Pack: 30 tabs (1 mg/tab)]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Humatrope 18 IU (6 MG)]]> https://www.massroids.net/peptides-456/humatrope-18-iu-6-mg-7132.html https://www.massroids.net/peptides-456/humatrope-18-iu-6-mg-7132.html Manufacturer: Lilly, Turkey
Substance: Human Growth Hormone (Somatropin)
Pack: 1 Injection Cartrige of 18 IU (6 mg)
Active Half-life: 2-3 Hours
Dose: 4 - 10 IU/Day.
Aromatization: No
Toxicity: No
Acne: No
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Aldactone 25]]> https://www.massroids.net/diuretics-454/aldactone-25-16356.html https://www.massroids.net/diuretics-454/aldactone-25-16356.html Manufacturer: RPG Life Science, LTD
Substance: Spironolactone
Pack: 120 tabs (25mg/tab)]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Cernos Caps 40 mg]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/cernos-caps-40-mg-6213.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/cernos-caps-40-mg-6213.html Manufacturer:
Sun Pharmaceuticals
Substance: Testosterone Undecanoate
Pack: 90 Caps (40mg/cap)
]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Sustaxyl 350]]> https://www.massroids.net/injectables-453/sustaxyl-16339.html https://www.massroids.net/injectables-453/sustaxyl-16339.html Brand/Manufacturer:
Kalpa Pharmaceuticals
Active Substance: Testosterone Decanoate 140mg, Testosterone Phenylpropionate 84mg, Testosterone Propionate 42mg, Testosterone Isocarpoate 84mg
Product Pack: 10 ml vial (350 mg/ml)
Active Half-Life: 6-8 Days
Dose for Men: 350 - 800 Mg/Week
Aromatization: Yes
Toxicity: No
Acne: Yes
]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Duraxyl 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/duraxyl-16333.html https://www.massroids.net/injectables-453/duraxyl-16333.html Brand/Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Active Substance: Nandrolone Phenylpropionate
Product Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)
Active Half-Life: 2-3 Days
Dose for Men: 200 - 600 Mg/Week
Dose for Women: 50-100 Mg/Week
Aromatization: Low
Toxicity: Low
Acne: Rarely
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Nandroxyl 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/nandroxyl-16336.html https://www.massroids.net/injectables-453/nandroxyl-16336.html Brand/Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Active Substance: Nandrolone Decanoate
Product Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)
Active Half-Life: 6-8 Days
Dose for Men: 250-600 Mg/Week
Dose for Women: 100 Mg/Week
Aromatization: Low
Toxicity: Low
Acne: Rarely
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Primobolan Depot]]> https://www.massroids.net/injectables-453/primobolan-depot-3994.html https://www.massroids.net/injectables-453/primobolan-depot-3994.html Manufacturer: Bayer Schering, Turkey
Substance: Methenolone Enanthate
Pack: 5 amps x 1 ml amp (100 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Aldactone 50]]> https://www.massroids.net/diuretics-454/aldactone-50-16357.html https://www.massroids.net/diuretics-454/aldactone-50-16357.html Manufacturer: RPG Life Science, LTD
Substance: Spironolactone
Pack: 120 tabs (50mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Primoxyl 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/primoxyl-16338.html https://www.massroids.net/injectables-453/primoxyl-16338.html Brand/Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Active Substance: Methenolone Enanthate
Product Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)
Active Half-Life: 5-7 Days
Dose for Men: 350-700 Mg/Week
Dose for Women: 100 Mg/Week
Aromatization: No
Toxicity: Low
Acne: Yes
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Drostanolone Propionate]]> https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/drostanolone-propionate-24785.html https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/drostanolone-propionate-24785.html DROSTANOLONE PROPIONATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Drostanolone Propionate
Dosage: 100 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Mastodex
Brand/Manufacturer: Zhengzhou Pharmaceutical
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testoxyl Enanthate 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/testoxyl-enanthate-16341.html https://www.massroids.net/injectables-453/testoxyl-enanthate-16341.html Brand/Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Active Substance: Testosterone Enanthate
Product Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)
Active Half-Life: 14-16 Days
Dose for Men: 300-2000 Mg/Week
Aromatization: High
Toxicity: Low
Acne: Yes
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cobix 200]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/cobix-200-6198.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/cobix-200-6198.html Manufacturer: Cipla, India
Substance: Celecoxib
Pack: 100 Caps (200mg/cap)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testoxyl Cypionate 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/testoxyl-cypionate-16340.html https://www.massroids.net/injectables-453/testoxyl-cypionate-16340.html Brand/Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Active Substance: Testosterone Cypionate
Product Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)
Active Half-Life: 14-16 Days
Dose: 300-2000 Mg/Week
Aromatization: Yes
Toxicity: No
Acne: Yes
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testosterone Propionate]]> https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/testosterone-propionate-30650.html https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/testosterone-propionate-30650.html TESTOSTERONE PROPIONATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Testosterone Propionate
Dosage: 100 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Test Prop
Brand/Manufacturer: Zhengzhou Pharmaceutical
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Nandrolone Decanoate]]> https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/nandrolone-decanoate-24782.html https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/nandrolone-decanoate-24782.html NANDROLONE DECANOATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Progestogen
Composition: Nandrolone Decanoate
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Deca-Durabolin
Brand/Manufacturer: Zhengzhou Pharmaceutical
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Boldaxyl 300]]> https://www.massroids.net/injectables-453/boldaxyl-16331.html https://www.massroids.net/injectables-453/boldaxyl-16331.html BOLDAXYL 300 FOR SALE
Drug Class:
Androgen; Anabolic Steroid
Composition:
Boldenone Undecylenate
Dosage: 300 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Equioise
Brand/Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
FOR IM USE ONLY

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenboxyl Enanthate 200]]> https://www.massroids.net/injectables-453/trenboxyl-enanthate-16347.html https://www.massroids.net/injectables-453/trenboxyl-enanthate-16347.html Brand/Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Active Substance: Trenbolone Enanthate
Product Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)
Active Half-Life: 6-8 Days
Dose for Men: 300-700 Mg/Week
Aromatization: No
Toxicity: Yes
Acne: Rarely
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenboxyl Acetate 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/trenboxyl-acetate-16344.html https://www.massroids.net/injectables-453/trenboxyl-acetate-16344.html Brand/Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Active Substance: Trenbolone Acetate
Product Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)
Active Half-Life: 2-3 Days
Dose for Men: 50-150 Mg/Day
Aromatization: No
Toxicity: Yes
Acne: Rarely
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Stanoxyl Depot]]> https://www.massroids.net/injectables-453/stanoxyl-depot-16337.html https://www.massroids.net/injectables-453/stanoxyl-depot-16337.html Brand/Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Active Substance: Stanozolol
Product Pack: 5 x 1ml amp (50mg/ml)
Active Half-Life: 8-9 Hours
Dose for Men: 50 - 100 Mg/Day
Dose for Women: 5-10 Mg/Day
Aromatization: No
Toxicity: Yes
Acne: Rarely
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testosterone Mix]]> https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/testosterone-mix-6264.html https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/testosterone-mix-6264.html TESTOSTERONE MIX FOR SALE
Drug Class: Injectable Anabolic Androgenic Steroid
Composition: Testosterone Mix
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Sustrone
Brand/Manufacturer: Zhengzhou Pharmaceutical
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testoxyl Propionate 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/testoxyl-propionate-16342.html https://www.massroids.net/injectables-453/testoxyl-propionate-16342.html Brand/Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Active Substance: Testosterone Propionate
Product Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)
Active Half-Life: 2-3 Days
Dose for Men: 350-2000 Mg/Week
Aromatization: High
Toxicity: Low
Acne: Yes
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testosterone Enanthate]]> https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/testosterone-enanthate-30648.html https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/testosterone-enanthate-30648.html TESTOSTERONE ENANTHATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Testosterone Enanthate
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Testostroval
Brand/Manufacturer: Zhengzhou Pharmaceutical
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testosterone Cypionate]]> https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/testosterone-cypionate-24774.html https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/testosterone-cypionate-24774.html TESTOSTERONE CYPIONATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Testosterone Cypionate
Dosage: 200 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Testoxyl
Brand/Manufacturer: Zhengzhou Pharmaceutical
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Humatrope 36 IU (12 MG)]]> https://www.massroids.net/peptides-456/humatrope-36-iu-12-mg-23297.html https://www.massroids.net/peptides-456/humatrope-36-iu-12-mg-23297.html Manufacturer: Lilly, Turkey
Substance: Human Growth Hormone (Somatropin)
Pack: 1 Injection Cartrige of 36 IU (12 mg)
Active Half-life: 2-3 Hours
Dose: 4 - 10 IU/Day.
Aromatization: No
Toxicity: No
Acne: No
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Masteroxyl 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/masteroxyl-16334.html https://www.massroids.net/injectables-453/masteroxyl-16334.html Brand/Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Active Substance: Drostanolone Propionate
Product Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)
Active Half-Life: 1-2 Days
Dose for Men: 350-500 Mg/Week
Dose for Women: 75-150 Mg/Week
Aromatization: No
Toxicity: Low
Acne: Yes
]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Cutaxyl 150]]> https://www.massroids.net/injectables-453/cutaxyl-16332.html https://www.massroids.net/injectables-453/cutaxyl-16332.html Brand/Manufacturer:
Kalpa Pharmaceuticals
Active Substance: Drostanolone Propionate 50mg, Trenbolone Acetate 50mg, Testosterone Propionate 50mg
Product Pack: 10 ml vial (150 mg/ml)
Active Half-Life: 1-2 Days
Dose: 150-400 Mg/Week
Aromatization: Medium
Toxicity: Low
Acne: Rarely
]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Stanodex 10]]> https://www.massroids.net/orals-452/stanodex-17262.html https://www.massroids.net/orals-452/stanodex-17262.html Manufacturer: Sciroxx
Substance: Stanozolol
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Ceflox 500]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/ceflox-500-6200.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/ceflox-500-6200.html Manufacturer:
Laborate Pharmaceuticals
Substance: Ciprofloxacin
Pack: 100 Tabs (500mg/tab)
]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Methanodex 10]]> https://www.massroids.net/orals-452/methanodex-17259.html https://www.massroids.net/orals-452/methanodex-17259.html Manufacturer: Sciroxx
Substance: Methandienone
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Tiromel]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/tiromel-16865.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/tiromel-16865.html Manufacturer: Abdi Ibrahim
Substance: Liothyronine Sodium
Pack: 100 tabs (25 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Humatrope 72 IU (24 MG)]]> https://www.massroids.net/peptides-456/humatrope-72-iu-24-mg-7875.html https://www.massroids.net/peptides-456/humatrope-72-iu-24-mg-7875.html Manufacturer: Lilly, Turkey
Substance: Human Growth Hormone (Somatropin)
Pack: 1 Injection Cartrige of 72 IU (24 mg)
Total: 1 Pre-filled Injection Pen ()
Active Half-life: 2-3 Hours
Dose: 4 - 10 IU/Day.
Aromatization: No
Toxicity: No
Acne: No
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Sustanon 250 (Zydus)]]> https://www.massroids.net/injectables-453/sustanon-7787.html https://www.massroids.net/injectables-453/sustanon-7787.html Manufacturer: Zydus Healthcare
Substance: Testosterone Propionate,Testosterone Phenylpropionate,Testosterone Isocaproate,Testosterone Decanoate
Pack: 5 Amps (250mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Aldactone 100]]> https://www.massroids.net/diuretics-454/aldactone-100-16358.html https://www.massroids.net/diuretics-454/aldactone-100-16358.html Manufacturer:
RPG Life Science, LTD
Substance: Spironolactone
Pack: 120 tabs (100mg/tab)]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Turinabol]]> https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/turinabol-30699.html https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/turinabol-30699.html TURINABOL FOR SALE
Drug Class:
Androgen; Anabolic Steroid
Composition: Chlorodehydromethyltestosterone
Dosage: 10 mg / 1 Tablet
Presentation: 100 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: LIXUS T-Bol
Brand/Manufacturer: Zhengzhou Pharmaceutical
FOR ORAL USE ONLY]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Methandienone]]> https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/methandienone-16021.html https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/methandienone-16021.html METHANDIENONE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid
Composition: Methandienone
Dosage: 10 mg / 1 Tablet
Presentation: 100 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Metabolina
Brand/Manufacturer: Zhengzhou Pharmaceutical
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Careprost Eye drops 0.03%]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/careprost-eye-drops-0-03-6676.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/careprost-eye-drops-0-03-6676.html Manufacturer: Sun Pharma, India
Substance: Bimatoprost ophthalmic
Pack: 2 Bottles (3 ml/bottle)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Oxandrolone]]> https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/oxandrolone-30697.html https://www.massroids.net/zhengzhou-1982/oxandrolone-30697.html OXANDROLONE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid
Composition: Oxandrolone
Dosage: 10 mg / 1 Tablet
Presentation: 100 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Oxandrins
Brand/Manufacturer: Zhengzhou Pharmaceutical
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Candid Gel 1% w/v 15g]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/candid-gel-1-w-v-15g-6201.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/candid-gel-1-w-v-15g-6201.html Manufacturer: Glenmark Gracewell Division
Substance: Clotrimazole
Pack: 10 Tubs (1% w/v 15g)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Bupron SR 150]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/bupron-sr-150-6203.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/bupron-sr-150-6203.html Manufacturer: Sun Pharmaceuticals Ind. Ltd
Substance: Bupropion
Pack: 100 Tabs (150mg/tab)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Anapolon]]> https://www.massroids.net/orals-452/anapolon-16027.html https://www.massroids.net/orals-452/anapolon-16027.html Manufacturer: Abdi Ibrahim
Substance: Oxymetholone
Pack: 20 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Sermorelin]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/sermorelin-24781.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/sermorelin-24781.html SERMORELIN FOR SALE
Drug Class: Growth Hormone-Releasing Hormone
Composition: Sermorelin
Dosage: 2 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: Geref
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Heliolab]]> https://www.massroids.net/injectables-453/heliolab-32828.html https://www.massroids.net/injectables-453/heliolab-32828.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Clenbuterol Hydrochloride 30mcg/ml / Yohimbex 5,6mg/ml
Pack: 10 ml vial (5.9 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Hexarelin]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/hexarelin-24773.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/hexarelin-24773.html HEXARELIN FOR SALE
Drug Class: Peptide Hormone
Composition: Hexarelin
Dosage: 2 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: MF-6003
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR SQ USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[PT-141]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/pt-141-24760.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/pt-141-24760.html PT-141 FOR SALE
Drug Class: Research Peptide for Erectile Dysfunction
Composition: Bremelanotide
Dosage: 10 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: Vyleesi
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR SQ USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[GHRP-2]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/ghrp-2-24753.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/ghrp-2-24753.html GHRP-2 FOR SALE
Drug Class: Growth Hormone Secretagogue
Composition: GHRP-2
Dosage: 10 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: Pralmorelin
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Ipamorelin]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/ipamorelin-24749.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/ipamorelin-24749.html IPAMORELIN FOR SALE
Drug Class: Peptide Hormone
Composition: Ipamorelin
Dosage: 5 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: INN
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR SQ USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[IGF-1 DES]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/igf-1-des-30652.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/igf-1-des-30652.html IGF-1 DES FOR SALE
Drug Class: Peptide Hormone
Composition: Insulin-like Growth Factor 1 DES
Dosage: 1 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: Lantus
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR SQ USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Sustalab-250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/sustalab-250-32829.html https://www.massroids.net/injectables-453/sustalab-250-32829.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Testosterone blend: phenylpropionate 60mg; propionate 30mg; isocaproate 60mg; decanoate 100 mg
Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[IGF-1 LR3]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/igf-1-lr3-24765.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/igf-1-lr3-24765.html IGF-1 LR3 FOR SALE
Drug Class: Peptide Hormone
Composition: Insulin-like Growth Factor 1 LR3
Dosage: 1 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: Humulin R
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR SQ USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[GHRP-6]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/ghrp-6-30653.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/ghrp-6-30653.html GHRP-6 FOR SALE
Drug Class: Growth Hormone Secretagogue
Composition: GHRP-6
Dosage: 10 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: -
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Follistatin 344]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/follistatin-24763.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/follistatin-24763.html FOLLISTATIN 344 FOR SALE
Drug Class: Active Binding Protein
Composition: Follistatin 344
Dosage: 1 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: Follistatin
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Fragment 176-191]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/fragment-24769.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/fragment-24769.html FRAGMENT 176-191 FOR SALE
Drug Class: Growth Hormone Secretagogue
Composition: HGH Fragment 176-191
Dosage: 5 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: Sermorelin
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Stanolab-50]]> https://www.massroids.net/injectables-453/stanolab-50-32817.html https://www.massroids.net/injectables-453/stanolab-50-32817.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Stanozolol
Pack: 10 ml vial (50 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Primalab-100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/primalab-100-32819.html https://www.massroids.net/injectables-453/primalab-100-32819.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Methenolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[AOD9604]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/aod9604-30654.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/aod9604-30654.html AOD9604 FOR SALE
Drug Class: Peptide Fragment of the C-Terminus of Human Growth Hormone
Composition: AOD9604
Dosage: 2 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: Lipotropin
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR SQ USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Nandrolab-P 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/nandrolab-p-100-32826.html https://www.massroids.net/injectables-453/nandrolab-p-100-32826.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Nandrolone Phenylpropionate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[CJC 1295 Without DAC]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/cjc-wo-dac-6281.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/cjc-wo-dac-6281.html CJC 1295 WITHOUT DAC FOR SALE
Drug Class: Growth Hormone Releasing Hormone
Composition: CJC 1295 w/o DAC
Dosage: 2 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: GRF
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Oxymetholone]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/oxymetholone-6355.html https://www.massroids.net/hilma-2048/oxymetholone-6355.html OXYMETHOLONE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid
Composition: Oxymetholone
Dosage: 50 mg / 1 Tablet
Presentation: 100 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Oxymetos
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Methandienone]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/methandienone-6337.html https://www.massroids.net/hilma-2048/methandienone-6337.html METHANDIENONE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid
Composition: Methandienone
Dosage: 10 mg / 1 Tablet
Presentation: 100 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: GP Methan
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Mesterolone]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/mesterolone-6370.html https://www.massroids.net/hilma-2048/mesterolone-6370.html MESTEROLONE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid
Composition: Mesterolone
Dosage: 25 mg / 1 Tablet
Presentation: 50 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Provironos
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[TB-500]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/tb-500-24756.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/tb-500-24756.html TB-500 FOR SALE
Drug Class: Peptide Hormone
Composition: Thymosin Beta-4
Dosage: 2 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: TMSB4X
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR SQ USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Oxandrolone]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/oxandrolone-6352.html https://www.massroids.net/hilma-2048/oxandrolone-6352.html OXANDROLONE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid
Composition: Oxandrolone
Dosage: 10 mg / 1 Tablet
Presentation: 100 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Anatrophill
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenolab-A 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/trenolab-a-100-32822.html https://www.massroids.net/injectables-453/trenolab-a-100-32822.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Trenbolone Acetate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Undecanolab-250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/undecanolab-250-32812.html https://www.massroids.net/injectables-453/undecanolab-250-32812.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Testosterone Undecanoate
Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Boldelab-200]]> https://www.massroids.net/injectables-453/boldelab-200-32827.html https://www.massroids.net/injectables-453/boldelab-200-32827.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Boldenone Undecylenate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Turinabol]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/turinabol-6357.html https://www.massroids.net/hilma-2048/turinabol-6357.html TURINABOL FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid
Composition: Chlorodehydromethyltestosterone
Dosage: 10 mg / 1 Tablet
Presentation: 100 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Turanabol
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[MGF]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/mgf-24761.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/mgf-24761.html MGF FOR SALE
Drug Class: Peptide Hormone (IGF-1 Gene)
Composition: Mechano Growth Factor
Dosage: 2 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: MGF
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR SQ USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Bulet SR 150]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/bulet-sr-150-6215.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/bulet-sr-150-6215.html Manufacturer: Tripada Healthcare Pvt. Ltd
Substance: Bupropion
Pack: 100 Tabs (150mg/tab)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenolab-E 200]]> https://www.massroids.net/injectables-453/trenolab-e-200-32821.html https://www.massroids.net/injectables-453/trenolab-e-200-32821.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Trenbolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenolab-H 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/trenolab-h-100-32823.html https://www.massroids.net/injectables-453/trenolab-h-100-32823.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Melanotan 2]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/melanotan-24748.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/melanotan-24748.html MELANOTAN 2 FOR SALE
Drug Class: Melanotropin Peptide
Composition: Melanotan 2
Dosage: 10 mg / 1 mL
Presentation: One Kit (Vial + 2 mL Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: MT II
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR SQ USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Andropin 10 IU]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/andropin-23231.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/andropin-23231.html ANDROPIN 10 IU FOR SALE
Drug Class: Growth Hormone Analog
Composition: Somatropin (r-hGH)
Dosage: 10 IU / 1 Vial
Presentation: One Kit (10 Vials + Solvent)
Form: Solution for Injection
Trade Name: Kigtropin
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testolab-E 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/testolab-e-250-32813.html https://www.massroids.net/injectables-453/testolab-e-250-32813.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Testosterone Enanthate
Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testolab-C 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/testolab-c-250-32815.html https://www.massroids.net/injectables-453/testolab-c-250-32815.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Testosterone Cypionate
Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Mastolab-200]]> https://www.massroids.net/injectables-453/mastolab-200-32825.html https://www.massroids.net/injectables-453/mastolab-200-32825.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Drostanolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testolab-P 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/testolab-p-100-32816.html https://www.massroids.net/injectables-453/testolab-p-100-32816.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Testosterone Propionate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Decalab-250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/decalab-250-32818.html https://www.massroids.net/injectables-453/decalab-250-32818.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Nandrolone Decanoate
Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testolab-S 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/testolab-s-100-32820.html https://www.massroids.net/injectables-453/testolab-s-100-32820.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Testosterone Suspension
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Mastolab-100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/mastolab-100-32824.html https://www.massroids.net/injectables-453/mastolab-100-32824.html Manufacturer: 7Lab Pharma
Substance: Drostanolone Propionate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Atorlip 20]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/atorlip-20-6217.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/atorlip-20-6217.html Manufacturer: Cipla, India
Substance: Atorvastatin
Pack: 150 Tabs (20mg/tab)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Bitiron]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/bitiron-28856.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/bitiron-28856.html Manufacturer: Abdi Ibrahim
Substance: Liothyronine Sodium,Liothyroxine Sodium
Pack: 100 tabs (62.5 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Atorlip 10]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/atorlip-10-6223.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/atorlip-10-6223.html Manufacturer: Cipla, India
Substance: Atorvastatin
Pack: 90 Tabs (10mg/tab)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Levotiron 50]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/levotiron-50-4094.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/levotiron-50-4094.html Manufacturer: Abdi Ibrahim Turkey
Substance: Levothyroxine Sodium
Pack: 100 tabs (50 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Levotiron 75]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/levotiron-75-11971.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/levotiron-75-11971.html Manufacturer: Abdi Ibrahim Turkey
Substance: Levothyroxine Sodium
Pack: 100 tabs (75 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Asthafen 1 mg]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/asthafen-1-mg-6761.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/asthafen-1-mg-6761.html Manufacturer: Torrent Pharma
Substance: Ketotifen
Pack: 100 Tabs (1 mg/tab)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Aquasol A 25000 IU]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/aquasol-a-25000-iu-6762.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/aquasol-a-25000-iu-6762.html Manufacturer: USV Limited, India
Substance: Vitamins, Minerals & Amino Acids
Pack: 1 bottle (25000 IU)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Levotiron 100]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/levotiron-100-4098.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/levotiron-100-4098.html Manufacturer: Abdi Ibrahim
Substance: Levotiron Sodium
Pack: 100 tabs (100 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Modiwake 200]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/modiwake-200-32883.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/modiwake-200-32883.html Manufacturer: Generica
Substance: Modafinil
Pack: 30 Tabs (200mg/tab)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Propionat 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/propionat-16271.html https://www.massroids.net/injectables-453/propionat-16271.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Testosterone Propionate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[1-Test Cyp 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/1-test-cyp-7102.html https://www.massroids.net/injectables-453/1-test-cyp-7102.html Manufacturer: Dragon Pharma, Europe
Substance: Dihydroboldenone Cypionate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[NPP 150]]> https://www.massroids.net/injectables-453/npp-16268.html https://www.massroids.net/injectables-453/npp-16268.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Nandrolone Phenylpropionate
Pack: 10 ml vial (150 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Parabolan 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/parabolan-16269.html https://www.massroids.net/injectables-453/parabolan-16269.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Masteron 200]]> https://www.massroids.net/injectables-453/masteron-16267.html https://www.massroids.net/injectables-453/masteron-16267.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Drostanolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Primobolan 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/primobolan-16270.html https://www.massroids.net/injectables-453/primobolan-16270.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Methenolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Masteron 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/masteron-16266.html https://www.massroids.net/injectables-453/masteron-16266.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Drostanolone Di-Propionate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Primobolan 200]]> https://www.massroids.net/injectables-453/primobolan-28777.html https://www.massroids.net/injectables-453/primobolan-28777.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Methenolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Enantat 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/enantat-16263.html https://www.massroids.net/injectables-453/enantat-16263.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Testosterone Enanthate
Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Winstrol 50 Inj]]> https://www.massroids.net/injectables-453/winstrol-50-inj-16277.html https://www.massroids.net/injectables-453/winstrol-50-inj-16277.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Stanozolol
Pack: 10 ml vial (50 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cypionat 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/cypionat-16261.html https://www.massroids.net/injectables-453/cypionat-16261.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Testosterone Cypionate
Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cut Mix 150]]> https://www.massroids.net/injectables-453/cut-mix-16260.html https://www.massroids.net/injectables-453/cut-mix-16260.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Blend of 3 Hormones
Pack: 10 ml vial (150 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Deca 500]]> https://www.massroids.net/injectables-453/deca-27935.html https://www.massroids.net/injectables-453/deca-27935.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Nandrolone Decanoate
Pack: 10 ml vial (500 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Enantat 400]]> https://www.massroids.net/injectables-453/enantat-28196.html https://www.massroids.net/injectables-453/enantat-28196.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Testosterone Enanthate
Pack: 10 ml vial (400 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[EQ 500]]> https://www.massroids.net/injectables-453/eq-28192.html https://www.massroids.net/injectables-453/eq-28192.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Boldenone Undecylenate
Pack: 10 ml vial (500 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[EQ 300]]> https://www.massroids.net/injectables-453/eq-16264.html https://www.massroids.net/injectables-453/eq-16264.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Boldenone Undecylenate
Pack: 10 ml vial (300 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[EQ 200/Test E 200]]> https://www.massroids.net/injectables-453/eq-test-e-28724.html https://www.massroids.net/injectables-453/eq-test-e-28724.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Boldenone Undecylenate, Testosterone Enanthate
Pack: 10 ml Vial (400 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cut Long 300]]> https://www.massroids.net/injectables-453/cut-long-28201.html https://www.massroids.net/injectables-453/cut-long-28201.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Trenbolone Enanthate, Testosterone Enanthate, Dragontanolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (300 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenbolone 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/trenbolone-16274.html https://www.massroids.net/injectables-453/trenbolone-16274.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Trenbolone Acetate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Ventolin 4mg]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/ventolin-4mg-4105.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/ventolin-4mg-4105.html Manufacturer: GlaxoSmithKline Turkey
Substance: Salbutamol
Pack: 100 tabs (4 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Ventolin Inhaler]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/ventolin-inhaler-4097.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/ventolin-inhaler-4097.html Manufacturer: GlaxoSmithKline Turkey
Substance: Salbutamol
Pack: Inhaler (100 mcg/200 doses)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Ventolin Syrup]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/ventolin-syrup-4104.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/ventolin-syrup-4104.html Manufacturer: GlaxoSmithKline Turkey
Substance: Salbutamol
Pack: 150mg bottle (2mg/5ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Undecanoate 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/undecanoate-28833.html https://www.massroids.net/injectables-453/undecanoate-28833.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Testosterone Undecanoate
Pack: 10 mL vial (250 mg/mL)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Bold]]> https://www.massroids.net/spectrum-1981/bold-24784.html https://www.massroids.net/spectrum-1981/bold-24784.html BOLD FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Boldenone Undecylenate
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Boldoject
Brand/Manufacturer: Spectrum Pharma
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenbolone 200]]> https://www.massroids.net/injectables-453/trenbolone-16275.html https://www.massroids.net/injectables-453/trenbolone-16275.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Trenbolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenbolone 50]]> https://www.massroids.net/injectables-453/trenbolone-28797.html https://www.massroids.net/injectables-453/trenbolone-28797.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Trenbolone Suspension
Pack: 10 ml vial (50 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[TriTren 150]]> https://www.massroids.net/injectables-453/tritren-16276.html https://www.massroids.net/injectables-453/tritren-16276.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Trenbolone Blend: Trenbolone Acetate,Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate,Trenbolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (150 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testo Blend 350]]> https://www.massroids.net/injectables-453/testo-blend-16273.html https://www.massroids.net/injectables-453/testo-blend-16273.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Testosterone Blend: Testosterone Enanthate - 200 mg/ml Testosterone Cypionate - 100 mg/ml Testosterone Propionate - 50 mg/ml
Pack: 10 ml vial (350 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Deca 300]]> https://www.massroids.net/injectables-453/deca-16262.html https://www.massroids.net/injectables-453/deca-16262.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Nandrolone Decanoate
Pack: 10 ml vial (300 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Xenical (Orlistat) 84 Caps]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/xenical-orlistat-84-caps-16866.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/xenical-orlistat-84-caps-16866.html Manufacturer: Roche, Switzerland
Substance: Orlistat
Pack: 84 caps (120 mg/cap)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Spectros 14 IU]]> https://www.massroids.net/spectrum-1981/spectros-23230.html https://www.massroids.net/spectrum-1981/spectros-23230.html SPECTROS 14 IU FOR SALE
Drug Class:
Growth Hormone Analog
Composition: Somatropin (r-hGH)
Dosage: 14 IU / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Hygetropin
Brand/Manufacturer: Spectrum Pharma
FOR SQ USE ONLY

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Xenical (Orlistat) 42 Caps]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/xenical-orlistat-42-caps-35989.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/xenical-orlistat-42-caps-35989.html Manufacturer: Roche, Switzerland
Substance: Orlistat
Pack: 42 caps (120 mg/cap)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Suspension 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/suspension-16272.html https://www.massroids.net/injectables-453/suspension-16272.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Testosterone Suspension
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Helios]]> https://www.massroids.net/injectables-453/helios-16265.html https://www.massroids.net/injectables-453/helios-16265.html Manufacturer: Dragon Pharma
Substance: Mix of Clenbuterol and Yohimbine
Pack: 10 ml vial (5.8 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[L-Thyroxin 100]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/l-thyroxin-100-16864.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/l-thyroxin-100-16864.html Manufacturer: Berlin-Chemie
Substance: Levothyroxine Sodium
Pack: 100 tabs (100 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Norditropin 15 IU]]> https://www.massroids.net/peptides-456/norditropin-15-iu-16416.html https://www.massroids.net/peptides-456/norditropin-15-iu-16416.html Manufacturer: Simplex Novonordisk, Turkey
Substance: Human Growth Hormone/Somatropin
Pack: 1 Injection Cartridge of 15 I.U. (5 MG)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Modiwake 100]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/modiwake-100-32884.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/modiwake-100-32884.html Manufacturer: Generica
Substance: Modafinil
Pack: 30 Tabs (100mg/tab)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Modiodal]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/modiodal-6219.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/modiodal-6219.html Manufacturer: Cephalon
Substance: Modafinil
Pack: 30 Tabs (100mg/tab)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Eltroxin (T4)]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/eltroxin-t4-16854.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/eltroxin-t4-16854.html Manufacturer: GlaxoSmithKline UK
Substance: Levothyroxine
Pack: 100 tabs (50 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Euthyrox (T4)]]> https://www.massroids.net/weight-loss-457/euthyrox-t4-16867.html https://www.massroids.net/weight-loss-457/euthyrox-t4-16867.html Manufacturer: Merck Serono
Substance: Levotiroksin sodyum
Pack: 50 tabs (150 mcg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Norditropin 30 IU]]> https://www.massroids.net/peptides-456/norditropin-30-iu-23298.html https://www.massroids.net/peptides-456/norditropin-30-iu-23298.html Manufacturer: Simplex Novonordisk, Turkey
Substance: Human Growth Hormone/Somatropin
Pack: 1 Injection Cartridge of 30 I.U. (10 MG)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Lioresal 10]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/lioresal-10-6221.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/lioresal-10-6221.html Manufacturer: Novartis
Substance: Baclofen
Pack: 50 Tabs (10mg/tab)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Norditropin 45 IU]]> https://www.massroids.net/peptides-456/norditropin-45-iu-7878.html https://www.massroids.net/peptides-456/norditropin-45-iu-7878.html Manufacturer: Simplex Novonordisk, Turkey
Substance: Human Growth Hormone/Somatropin
Pack: 1 Injection Cartridge of 45 I.U. (15 MG)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Arimidex]]> https://www.massroids.net/pct-455/arimidex-4036.html https://www.massroids.net/pct-455/arimidex-4036.html Manufacturer: AstraZeneca Turkey
Substance: Anastrozole
Pack: 28 tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Nolvadex-D]]> https://www.massroids.net/pct-455/nolvadex-d-16397.html https://www.massroids.net/pct-455/nolvadex-d-16397.html Manufacturer: Astra Zeneca Turkey
Substance: Tamoxifen Citrate
Pack: 30 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Omnitrope 15 IU]]> https://www.massroids.net/peptides-456/omnitrope-15-iu-7134.html https://www.massroids.net/peptides-456/omnitrope-15-iu-7134.html Manufacturer: Sandoz GmbH, Austria
Substance: Somatropine
Pack: 1 Injection Cartridge of 15 I.U. (5 MG)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Dodex (Vitamin B12)]]> https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/dodex-vitamin-b12-32885.html https://www.massroids.net/pharmaceutical-608/dodex-vitamin-b12-32885.html Manufacturer: Deva
Substance: Vitamin B12
Pack: 5 amps (1000 mcg/ml)
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Mastodex Propionate 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/mastodex-propionate-17265.html https://www.massroids.net/injectables-453/mastodex-propionate-17265.html Manufacturer: Sciroxx
Substance: Drostanolone Propionate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Fertomid 50 mg (Clomid)]]> https://www.massroids.net/pct-455/fertomid-50-mg-clomid-16393.html https://www.massroids.net/pct-455/fertomid-50-mg-clomid-16393.html Manufacturer: Cipla India
Substance: Clomiphene Citrate
Pack: 50 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenadex Enanthate 200]]> https://www.massroids.net/injectables-453/trenadex-enanthate-17277.html https://www.massroids.net/injectables-453/trenadex-enanthate-17277.html Manufacturer: Sciroxx
Substance: Trenbolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenadex Acetate 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/trenadex-acetate-17276.html https://www.massroids.net/injectables-453/trenadex-acetate-17276.html Manufacturer: Sciroxx
Substance: Trenbolone Acetate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[T4 Levothyroxine Sodium]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/t4-levothyroxine-sodium-32871.html https://www.massroids.net/hilma-2048/t4-levothyroxine-sodium-32871.html T4 LEVOTHYROXINE SODIUM FOR SALE
Drug Class: Thyroid Hormone
Composition: Levothyroxine Sodium
Dosage: 100 mcg / 1 Tablet
Presentation: 50 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: L-thyroxine
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Clenbuterol]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/clenbuterol-30700.html https://www.massroids.net/hilma-2048/clenbuterol-30700.html CLENBUTEROL FOR SALE
Drug Class: Beta-2 Agonist, Bronchodilator
Composition: Clenbuterol Hydrochloride
Dosage: 40 mcg / 1 Tablet
Presentation: 50 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Clen
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Parlodel]]> https://www.massroids.net/pct-455/parlodel-35918.html https://www.massroids.net/pct-455/parlodel-35918.html Manufacturer: MEDA Pharm , Turkey
Substance: Bromocriptine
Pack: 30 tabs (2.5mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Nandrodex 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/nandrodex-17266.html https://www.massroids.net/injectables-453/nandrodex-17266.html Manufacturer: Sciroxx
Substance: Nandrolone Phenylpropionate
Pack: 10 ml vial (100mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Nandrodex 300]]> https://www.massroids.net/injectables-453/nandrodex-17267.html https://www.massroids.net/injectables-453/nandrodex-17267.html Manufacturer: Sciroxx
Substance: Nandrolone Decanoate
Pack: 10 ml vial (300 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Omnitrope 30 IU]]> https://www.massroids.net/peptides-456/omnitrope-30-iu-23299.html https://www.massroids.net/peptides-456/omnitrope-30-iu-23299.html Manufacturer: Sandoz, Turkey
Substance: Somatropine
Pack: 1 Injection Cartridge of 30 I.U. (10 MG)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Equidex 200]]> https://www.massroids.net/injectables-453/equidex-17264.html https://www.massroids.net/injectables-453/equidex-17264.html Manufacturer: Sciroxx
Substance: Boldenone Undecylenate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testodex Enanthate 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/testodex-enanthate-17274.html https://www.massroids.net/injectables-453/testodex-enanthate-17274.html Manufacturer: Sciroxx
Substance: Testosterone Enanthate
Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testodex Cypionate 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/testodex-cypionate-17273.html https://www.massroids.net/injectables-453/testodex-cypionate-17273.html Manufacturer: Sciroxx
Substance: Testosterone Cypionate
Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Fertomid 25 mg (Clomid)]]> https://www.massroids.net/pct-455/fertomid-25-mg-clomid-16392.html https://www.massroids.net/pct-455/fertomid-25-mg-clomid-16392.html Manufacturer: Cipla India
Substance: Clomiphene Citrate
Pack: 50 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testodex Propionate 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/testodex-propionate-17275.html https://www.massroids.net/injectables-453/testodex-propionate-17275.html Manufacturer: Sciroxx
Substance: Testosterone Propionate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Humulin N]]> https://www.massroids.net/peptides-456/humulin-n-4087.html https://www.massroids.net/peptides-456/humulin-n-4087.html Manufacturer: Lilly Turkey
Substance: Insulin Isophane
Pack: 5 x 3 ml (100 iu/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Clexane]]> https://www.massroids.net/pct-455/clexane-28858.html https://www.massroids.net/pct-455/clexane-28858.html Manufacturer: Sanofi Aventis
Substance: Enoxaparine Sodium
Pack: 1 box (10 x 0.4 mL Prefilled Syringes, 4000IU ANTI-Xa/0,4mL)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Humulin R 3ml]]> https://www.massroids.net/peptides-456/humulin-r-3ml-4088.html https://www.massroids.net/peptides-456/humulin-r-3ml-4088.html Manufacturer: Lilly Turkey
Substance: Human Insulin
Pack: 5 x 3 ml Kartus (100 IU/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Humulin M]]> https://www.massroids.net/peptides-456/humulin-m-7126.html https://www.massroids.net/peptides-456/humulin-m-7126.html Manufacturer: Lilly Turkey
Substance: 70% Isophane Insulin, 30% Neutral Insulin (rDNA origin)
Pack: 5 x 3 ml Kartus (100 IU/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Apidra SoloStar]]> https://www.massroids.net/peptides-456/apidra-solostar-28837.html https://www.massroids.net/peptides-456/apidra-solostar-28837.html Manufacturer: Sanofi Aventis
Substance: Insulin Glulisine (rDNA origin)
Pack: 1 box (5 x 3 mL pens 100 U/mL)
Active Half-life: 1 Hours
Dose: 1 - 10 IU/Day.
Aromatization: No
Toxicity: No
Acne: No
]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Klomen]]> https://www.massroids.net/pct-455/klomen-16390.html https://www.massroids.net/pct-455/klomen-16390.html Manufacturer: Kocak Farma, Turkey
Substance: Clomiphene Citrate
Pack: 10 tabs (50 mg/tab)]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[NovoRapid FlexPen]]> https://www.massroids.net/peptides-456/novorapid-flexpen-23242.html https://www.massroids.net/peptides-456/novorapid-flexpen-23242.html Manufacturer
: NovoNordisk
Substance: Insulin Human Injection
Pack: 3ml Cartrige (100iu/ml)]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[Suspension 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/suspension-35854.html https://www.massroids.net/injectables-453/suspension-35854.html Manufacturer:
Maha Pharma
Substance: Testosterone Suspension
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]> Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300 <![CDATA[NPP 150]]> https://www.massroids.net/injectables-453/npp-35846.html https://www.massroids.net/injectables-453/npp-35846.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Nandrolone Phenylpropionate
Pack: 10 ml vial (150 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Undecanoate 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/undecanoate-35856.html https://www.massroids.net/injectables-453/undecanoate-35856.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Testosterone Undecanoate
Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Viagron 100]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/viagron-32869.html https://www.massroids.net/hilma-2048/viagron-32869.html VIAGRON 100 FOR SALE
Drug Class: PDE5 Inhibitor
Composition: Sildenafil Citrate
Dosage: 100 mg / 1 Tablet
Presentation: 10 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Nyte
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Winstrol 50]]> https://www.massroids.net/injectables-453/winstrol-35858.html https://www.massroids.net/injectables-453/winstrol-35858.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Stanozolol
Pack: 10 ml vial (50 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Parabolan 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/parabolan-35853.html https://www.massroids.net/injectables-453/parabolan-35853.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Primobolan 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/primobolan-35835.html https://www.massroids.net/injectables-453/primobolan-35835.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Methenolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Mast P 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/mast-p-35843.html https://www.massroids.net/injectables-453/mast-p-35843.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Drostanolone Di-Propionate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Fempro (Letrozole)]]> https://www.massroids.net/pct-455/fempro-letrozole-16391.html https://www.massroids.net/pct-455/fempro-letrozole-16391.html Manufacturer: Cipla India
Substance: Letrozole
Pack: 50 tabs (2.5 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Masteron 200]]> https://www.massroids.net/injectables-453/masteron-35845.html https://www.massroids.net/injectables-453/masteron-35845.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Drostanolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Femara]]> https://www.massroids.net/pct-455/femara-4059.html https://www.massroids.net/pct-455/femara-4059.html Manufacturer: Novartis
Substance: Letrozole
Pack: 30 tabs (2.5 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Exemestane 250]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/exemestane-4057.html https://www.massroids.net/hilma-2048/exemestane-4057.html EXEMESTANE 250 FOR SALE
Drug Class: Aromatase Inhibitor; Antiestrogen
Composition: Exemestane
Dosage: 25 mg / 1 Tablet
Presentation: 30 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Aromasin
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Test E 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/test-e-35824.html https://www.massroids.net/injectables-453/test-e-35824.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Testosterone Enanthate
Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Test P 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/test-p-35828.html https://www.massroids.net/injectables-453/test-p-35828.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Testosterone Propionate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Letrozole 25]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/letrozole-4058.html https://www.massroids.net/hilma-2048/letrozole-4058.html LETROZOLE 25 FOR SALE
Drug Class: Aromatase Inhibitor; Antiestrogen
Composition: Letrozole
Dosage: 2.5 mg / 1 Tablet
Presentation: 30 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Fempro
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[EQ 300]]> https://www.massroids.net/injectables-453/eq-35848.html https://www.massroids.net/injectables-453/eq-35848.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Boldenone Undecylenate
Pack: 10 ml vial (300 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Sustanon 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/sustanon-35830.html https://www.massroids.net/injectables-453/sustanon-35830.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Testosterone Blend
Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Deca 300]]> https://www.massroids.net/injectables-453/deca-35832.html https://www.massroids.net/injectables-453/deca-35832.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Nandrolone Decanoate
Pack: 10 ml vial (300 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Test C 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/test-c-35827.html https://www.massroids.net/injectables-453/test-c-35827.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Testosterone Cypionate
Pack: 10 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Clomiphene Citrate]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/clomiphene-citrate-11959.html https://www.massroids.net/hilma-2048/clomiphene-citrate-11959.html CLOMIPHENE CITRATE FOR SALE
Drug Class: Selective Estrogen Receptor Modulator; Progonadotropin
Composition: Clomiphene Citrate
Dosage: 50 mg / 1 Tablet
Presentation: 50 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Fulfyn
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Tamoxifen Citrate]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/tamoxifen-citrate-6362.html https://www.massroids.net/hilma-2048/tamoxifen-citrate-6362.html TAMOXIFEN CITRATE FOR SALE
Drug Class: Selective Estrogen Receptor Modulator
Composition: Tamoxifen Citrate
Dosage: 20 mg / 1 Tablet
Presentation: 50 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Tamoximed
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cut Stack 150]]> https://www.massroids.net/injectables-453/cut-stack-35841.html https://www.massroids.net/injectables-453/cut-stack-35841.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Testosterone Propionate, Drostanolone Propionate, Trenbolone Acetate
Pack: 10 ml vial (150 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Tren E 200]]> https://www.massroids.net/injectables-453/tren-e-200-35837.html https://www.massroids.net/injectables-453/tren-e-200-35837.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Trenbolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Tren A 100]]> https://www.massroids.net/injectables-453/tren-a-35839.html https://www.massroids.net/injectables-453/tren-a-35839.html Manufacturer: Maha Pharma
Substance: Trenbolone Acetate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Anastrozole]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/anastrozole-6389.html https://www.massroids.net/hilma-2048/anastrozole-6389.html ANASTROZOLE FOR SALE
Drug Class: Aromatase Inhibitor; Antiestrogen
Composition: Anastrozole
Dosage: 1 mg / 1 Tablet
Presentation: 50 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Redest
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Liothyronine Sodium]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/liothyronine-sodium-6398.html https://www.massroids.net/hilma-2048/liothyronine-sodium-6398.html LIOTHYRONINE SODIUM FOR SALE
Drug Class: Thyroid Hormone
Composition: Liothyronine Sodium
Dosage: 25 mcg / 1 Tablet
Presentation: 50 Tablets in Sachet
Form: Tablets
Trade Name: Cytomel
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR ORAL USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[LIV 52]]> https://www.massroids.net/pct-455/liv-52-4082.html https://www.massroids.net/pct-455/liv-52-4082.html Manufacturer: Himalaya India
Substance: Herbal Complex
Pack: 100 caps (bottle)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Aromasin]]> https://www.massroids.net/pct-455/aromasin-16387.html https://www.massroids.net/pct-455/aromasin-16387.html Manufacturer: Pfizer
Substance: Exemestane
Pack: 30 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Proviron (Schering)]]> https://www.massroids.net/pct-455/proviron-4062.html https://www.massroids.net/pct-455/proviron-4062.html Manufacturer: Schering Turkey
Substance: Mesterolone
Pack: 20 tabs (25 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenorox H]]> https://www.massroids.net/zerox-1895/trenorox-h-37943.html https://www.massroids.net/zerox-1895/trenorox-h-37943.html TRENOROX H FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Ateroid; Androgen Ester; Progestogen
Composition: Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate
Dosage: 100 mg / 1 mL
Presentation: Ten 1 mL Ampoules
Form: Solution for Injection
Trade Name: Trinaxyl
Brand/Manufacturer: Zerox Pharmaceuticals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Mastorox]]> https://www.massroids.net/zerox-1895/mastorox-37930.html https://www.massroids.net/zerox-1895/mastorox-37930.html MASTOROX FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Drostanolone Propionate
Dosage: 100 mg / 1 mL
Presentation: Ten 1 mL Ampoules
Form: Solution for Injection
Trade Name: Drostaprogen
Brand/Manufacturer: Zerox Pharmaceuticals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testosterone Enanthate]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/testosterone-enanthate-6270.html https://www.massroids.net/hilma-2048/testosterone-enanthate-6270.html TESTOSTERONE ENANTHATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Testosterone Enanthate
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Cidotestone
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testosterone Cypionate]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/testosterone-cypionate-6267.html https://www.massroids.net/hilma-2048/testosterone-cypionate-6267.html TESTOSTERONE CYPIONATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Testosterone Cypionate
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Depo-Testosterone
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Sustanon]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/sustanon-30643.html https://www.massroids.net/hilma-2048/sustanon-30643.html SUSTANON FOR SALE
Drug Class: Injectable Anabolic Androgenic Steroid
Composition:
- Testosterone Propionate 30 mg
- Testosterone Phenylpropionate 60 mg
- Testosterone Isocaproate 60 mg
- Testosterone Decanoate 100 mg
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Estandron
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Stanozolol Injection]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/stanozolol-injection-6320.html https://www.massroids.net/hilma-2048/stanozolol-injection-6320.html STANOZOLOL INJECTION FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid
Composition: Stanozolol
Dosage: 50 mg / 1 mL
Presentation: Ten 1 mL Ampoules
Form: Solution for Injection
Trade Name: Azolol
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testosterone Propionate]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/testosterone-propionate-6273.html https://www.massroids.net/hilma-2048/testosterone-propionate-6273.html TESTOSTERONE PROPIONATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Testosterone Propionate
Dosage: 100 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Propionat
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Parabolan]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/parabolan-6531.html https://www.massroids.net/hilma-2048/parabolan-6531.html PARABOLAN FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester; Progestogen
Composition: Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate
Dosage: 100 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Finarex Depot
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenbolone Enanthate]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/trenbolone-enanthate-6288.html https://www.massroids.net/hilma-2048/trenbolone-enanthate-6288.html TRENBOLONE ENANTHATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester; Progestogen
Composition: Trenbolone Enanthate
Dosage: 200 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Fina
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenbolone Acetate]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/trenbolone-acetate-6285.html https://www.massroids.net/hilma-2048/trenbolone-acetate-6285.html TRENBOLONE ACETATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester; Progestogen
Composition: Trenbolone Acetate
Dosage: 100 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Trenacet
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenbolone Mix]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/trenbolone-mix-6296.html https://www.massroids.net/hilma-2048/trenbolone-mix-6296.html TRENBOLONE MIX FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester; Progestogen
Composition:
- Trenbolone Acetate 50 mg
- Trenbolone Enanthate 50 mg
- Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate 50 mg
Dosage: 150 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Trenaplex
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Nandrolone Phenylpropionate]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/nandrolone-phenylpropionate-6279.html https://www.massroids.net/hilma-2048/nandrolone-phenylpropionate-6279.html NANDROLONE PHENYLPROPIONATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester; Progestogen
Composition: Nandrolone Phenylpropionate
Dosage: 100 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: NPP
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Boldenone Undecylenate]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/boldenone-undecylenate-30691.html https://www.massroids.net/hilma-2048/boldenone-undecylenate-30691.html BOLDENONE UNDECYLENATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Boldenone Undecylenate
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Boldenone
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Mastodex Propionate 100]]> https://www.massroids.net/usa-domestic-1581/mastodex-propionate-100-33564.html https://www.massroids.net/usa-domestic-1581/mastodex-propionate-100-33564.html Manufacturer: Sciroxx
Substance: Drostanolone Propionate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)
AVAILABLE ONLY FOR USA]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Nandrolone Decanoate]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/nandrolone-decanoate-5873.html https://www.massroids.net/hilma-2048/nandrolone-decanoate-5873.html NANDROLONE DECANOATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Progestogen
Composition: Nandrolone Decanoate
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: NPP
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Drostanolone Propionate]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/drostanolone-propionate-6318.html https://www.massroids.net/hilma-2048/drostanolone-propionate-6318.html DROSTANOLONE PROPIONATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Drostanolone Propionate
Dosage: 100 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Lixus Mast
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cut Stack]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/cut-stack-5853.html https://www.massroids.net/hilma-2048/cut-stack-5853.html CUT STACK FOR SALE
Drug Class: Injectable Anabolic Steroid
Mixed Composition:
- Drostanolone Propionate 50 mg
- Testosterone Propionate 50 mg
- Trenbolone Acetate 50 mg
Dosage: 150 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Cutaxyl
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Methenolone Enanthate]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/methenolone-enanthate-6300.html https://www.massroids.net/hilma-2048/methenolone-enanthate-6300.html METHENOLONE ENANTHATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Methenolone Enanthate
Dosage: 100 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Primobol
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Drostanolone Enanthate]]> https://www.massroids.net/hilma-2048/drostanolone-enanthate-6307.html https://www.massroids.net/hilma-2048/drostanolone-enanthate-6307.html DROSTANOLONE ENANTHATE FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Drostanolone Enanthate
Dosage: 200 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Pharma Dro P
Brand/Manufacturer: Hilma Biocare
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Equidex 200]]> https://www.massroids.net/usa-domestic-1581/equidex-200-33555.html https://www.massroids.net/usa-domestic-1581/equidex-200-33555.html Manufacturer: Sciroxx
Substance: Boldenone Undecylenate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)
AVAILABLE ONLY FOR USA]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Anaday]]> https://www.massroids.net/pct-455/anaday-11957.html https://www.massroids.net/pct-455/anaday-11957.html Manufacturer: Zuventus Healthcare
Substance: Anastrozole
Pack: 1 x 100 tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Androdec 250]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/androdec-6276.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/androdec-6276.html ANDRODEC 250 FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Progestogen
Composition: Nandrolone Decanoate
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: Ten 1 mL Ampoules
Form: Solution for Injection
Trade Name: Nitrobol
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenacet 100]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/trenacet-5905.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/trenacet-5905.html TRENACET 100 FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester; Progestogen
Composition: Trenbolone Acetate
Dosage: 100 mg / 1 mL
Presentation: Ten 1 mL Ampoules
Form: Solution for Injection
Trade Name: Tritren
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenastyl 200]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/trenastyl-16359.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/trenastyl-16359.html TRENASTYL 200 FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester; Progestogen
Composition: Trenbolone Enanthate
Dosage: 200 mg / 1 mL
Presentation: Ten 1 mL Ampoules
Form: Solution for Injection
Trade Name: Trenatrex
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Trenhex 76.5]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/trenhex-6293.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/trenhex-6293.html TRENHEX 76.5 FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester; Progestogen
Composition: Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate
Dosage: 75.6 mg / 1 mL
Presentation: Ten 1 mL Ampoules
Form: Solution for Injection
Trade Name: Trinaxyl
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Antreol-1]]> https://www.massroids.net/pct-455/antreol-1-4034.html https://www.massroids.net/pct-455/antreol-1-4034.html Manufacturer: Knoll Healthcare Pvt. Ltd.
Substance: Anastrozole
Pack: 30 tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Enastyl 250]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/enastyl-11867.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/enastyl-11867.html ENASTYL 250 FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Testosterone Enanthate
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: Ten 1 mL Ampoules
Form: Solution for Injection
Trade Name: Test E
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Sustaplex 250]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/sustaplex-5902.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/sustaplex-5902.html SUSTAPLEX 250 FOR SALE
Drug Class: Injectable Anabolic Androgenic Steroid
Mixed Composition:
- Testosterone Propionate 30 mg
- Testosterone Phenylpropionate 60 mg
- Testosterone Isocaproate 60 mg
- Testosterone Decanoate 100 mg
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: Ten 1 mL Ampoules
Form: Solution for Injection
Trade Name: Testosteron Mix
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Debolden 400]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/debolden-5852.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/debolden-5852.html DEBOLDEN 400 FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Boldenone Undecylenate
Dosage: 400 mg / 1 mL
Presentation: Ten 1 mL Ampoules
Form: Solution for Injection
Trade Name: Bolde
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Prophytest 100]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/prophytest-5891.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/prophytest-5891.html PROPHYTEST 100 FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Testosterone Propionate
Dosage: 100 mg / 1 mL
Presentation: Ten 1 mL Ampoules
Form: Solution for Injection
Trade Name: Testosterona
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cyptonat 250]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/cyptonat-5856.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/cyptonat-5856.html CYPTONAT 250 FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Testosterone Cypionate
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: Ten 1 mL Ampoules
Form: Solution for Injection
Trade Name: Testosterona
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Debolden 250]]> https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/debolden-5845.html https://www.massroids.net/andro-medicals-2049/debolden-5845.html DEBOLDEN 250 FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Boldenone Undecylenate
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: Ten 1 mL Ampoules
Form: Solution for Injection
Trade Name: Bolde
Brand/Manufacturer: Andro Medicals
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Anabrez]]> https://www.massroids.net/pct-455/anabrez-19411.html https://www.massroids.net/pct-455/anabrez-19411.html Manufacturer: Sun Pharmaceuticals
Substance: Anastrozole
Pack: 30 tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cytotam 20 MG]]> https://www.massroids.net/pct-455/cytotam-20-mg-16394.html https://www.massroids.net/pct-455/cytotam-20-mg-16394.html Manufacturer: Cipla, India
Substance: Tamoxifen Citrate
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[SP Trenbolone Forte 200]]> https://www.massroids.net/injectables-453/sp-trenbolone-forte-29893.html https://www.massroids.net/injectables-453/sp-trenbolone-forte-29893.html Manufacturer: SP Laboratories
Substance: Trenbolone Enanthate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[SP Cypionate]]> https://www.massroids.net/injectables-453/sp-cypionate-29880.html https://www.massroids.net/injectables-453/sp-cypionate-29880.html Manufacturer: SP Laboratories
Substance: Testosterone Cypionate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Tamoxifen]]> https://www.massroids.net/pct-455/tamoxifen-4066.html https://www.massroids.net/pct-455/tamoxifen-4066.html Manufacturer: Dabur Pharma Ltd India
Substance: Tamoxifen Citrate
Pack: 50 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[SP Nandrolone-D]]> https://www.massroids.net/injectables-453/sp-nandrolone-d-29885.html https://www.massroids.net/injectables-453/sp-nandrolone-d-29885.html Manufacturer: SP Laboratories
Substance: Nandrolone Decanoate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[SP Nandrolone-F]]> https://www.massroids.net/injectables-453/sp-nandrolone-f-22214.html https://www.massroids.net/injectables-453/sp-nandrolone-f-22214.html Manufacturer: SP Laboratories
Substance: Nandrolone Phenylpropionate
Pack:10 ml vial (100 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[SP Propionate]]> https://www.massroids.net/injectables-453/sp-propionate-29888.html https://www.massroids.net/injectables-453/sp-propionate-29888.html Manufacturer: SP Laboratories
Substance:Testosterone Propionate
Pack: 10 ml vial (100 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Armotraz]]> https://www.massroids.net/pct-455/armotraz-19412.html https://www.massroids.net/pct-455/armotraz-19412.html Manufacturer: Cipla
Substance: Anastrozole
Pack: 30 Tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[SP Supertren]]> https://www.massroids.net/injectables-453/sp-supertren-3998.html https://www.massroids.net/injectables-453/sp-supertren-3998.html Manufacturer: SP Laboratories
Substance: Trenbolone Acetate,Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[SP Supertest 450]]> https://www.massroids.net/injectables-453/sp-supertest-29895.html https://www.massroids.net/injectables-453/sp-supertest-29895.html Manufacturer: SP Laboratories
Substance: Testosterone Acetate, Testosterone Decanoate, Testosterone Propionate, Testosterone Phenylpropionate, Testosterone Cypionate
Pack: 10 ml vial (450 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[SP Trenbolone 75]]> https://www.massroids.net/injectables-453/sp-trenbolone-29891.html https://www.massroids.net/injectables-453/sp-trenbolone-29891.html Manufacturer: SP Laboratories
Substance: Trenbolone Acetate
Pack: 10 ml vial (200 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Xtane (Aromasin)]]> https://www.massroids.net/pct-455/xtane-aromasin-4060.html https://www.massroids.net/pct-455/xtane-aromasin-4060.html Manufacturer: Natco Pharma, India
Substance: Exemestane
Pack: 30 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Sustamed - Sustandrol]]> https://www.massroids.net/injectables-453/sustandrol-6443.html https://www.massroids.net/injectables-453/sustandrol-6443.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Testosterone Blend:Testosterone Propionate,Testosterone Phenylpropionate,Testosterone Isocaproate,Testosterone Decanoate
Pack: 10 x 1ml amp (250 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Strombaject Aqua]]> https://www.massroids.net/injectables-453/strombaject-aqua-6437.html https://www.massroids.net/injectables-453/strombaject-aqua-6437.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Stanozolol
Pack: 5 x 1ml amp (50 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testosterona C - Cipandrol]]> https://www.massroids.net/injectables-453/cipandrol-6447.html https://www.massroids.net/injectables-453/cipandrol-6447.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Testosterone Cypionate
Pack: 10 x 1ml amp (200 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testosterona P - Propandrol]]> https://www.massroids.net/injectables-453/propandrol-35802.html https://www.massroids.net/injectables-453/propandrol-35802.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Testosterone Propionate
Pack: 10 amps x 1 ml (100 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testosterona E - Enandrol]]> https://www.massroids.net/injectables-453/enandrol-6450.html https://www.massroids.net/injectables-453/enandrol-6450.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Testosterone Enanthate
Pack: 10 x 1ml amp (250 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Nandrolona D - Decandrol]]> https://www.massroids.net/injectables-453/decandrol-6431.html https://www.massroids.net/injectables-453/decandrol-6431.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Nandrolone Decanoate
Pack: 5 x 1 ml amp (200 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[TestoForm E 250]]> https://www.massroids.net/eternuss-1945/testoform-e-24750.html https://www.massroids.net/eternuss-1945/testoform-e-24750.html TESTOFORM E 250 FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Testosterone Enanthate
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Testodex
Brand/Manufacturer: Eternuss Pharma
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testo E]]> https://www.massroids.net/spectrum-1981/testo-e-24783.html https://www.massroids.net/spectrum-1981/testo-e-24783.html TESTO E FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Steroid; Androgen Ester
Composition: Testosterone Enanthate
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Enantrex
Brand/Manufacturer: Spectrum Pharma
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Testo Mix 250]]> https://www.massroids.net/spectrum-1981/testo-mix-24762.html https://www.massroids.net/spectrum-1981/testo-mix-24762.html TESTO MIX 250 FOR SALE
Drug Class: Injectable Anabolic Androgenic Steroid
Composition: Testosterone Mix
Dosage: 250 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Gonadon
Brand/Manufacturer: Spectrum Pharma
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Tren A]]> https://www.massroids.net/spectrum-1981/tren-a-24779.html https://www.massroids.net/spectrum-1981/tren-a-24779.html TREN A FOR SALE
Drug Class: Androgen; Anabolic Ateroid; Androgen Ester; Progestogen
Composition: Trenbolone Acetate
Dosage: 100 mg / 1 mL
Presentation: One 10 mL Vial
Form: Solution for Injection
Trade Name: Trenboxyl
Brand/Manufacturer: Spectrum Pharma
FOR IM USE ONLY]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Sustanon 250]]> https://www.massroids.net/injectables-453/sustanon-7095.html https://www.massroids.net/injectables-453/sustanon-7095.html Manufacturer: Organon Ilaclari, Turkey
Substance: Testosterone Blend
Pack: 1 ml amp (250 mg/ml)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Kamagra]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/kamagra-16892.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/kamagra-16892.html Manufacturer: Ajanta Pharma
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 100 tabs (50 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Kamagra Flavored]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/kamagra-flavored-16898.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/kamagra-flavored-16898.html Manufacturer: Ajanta Pharma
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 100 tabs (100 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Generic Cialis Soft Tabs]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-cialis-soft-tabs-16879.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-cialis-soft-tabs-16879.html Manufacturer: Generic, India
Substance: Tadalafil
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Afilta]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/afilta-16871.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/afilta-16871.html Manufacturer: Zentiva
Substance: Tadalafil Citrate
Pack: 4 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Generic Levitra]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-levitra-16878.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-levitra-16878.html Manufacturer: Generic, India
Substance: Vardenafil Citrate
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Kamagra Gold]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/kamagra-gold-16899.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/kamagra-gold-16899.html Manufacturer: Ajanta Pharma
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 100 tabs (100 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Kamagra Oral Jelly]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/kamagra-oral-jelly-16893.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/kamagra-oral-jelly-16893.html Manufacturer: Ajanta Pharma
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 7 sachets (100 mg/sachet)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cialis 20mg]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/cialis-20mg-16896.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/cialis-20mg-16896.html Manufacturer: Eli Lilly
Substance: Tadalafil
Pack: 4 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cialis 5MG]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/cialis-5mg-16890.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/cialis-5mg-16890.html Manufacturer: Eli Lilly
Substance: Tadalafil Citrate
Pack: 14 tabs (5 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Proscar]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/proscar-16917.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/proscar-16917.html Manufacturer: Merck
Substance: Finasteride
Pack: 28 tabs (5 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Generic Viagra Professional]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-viagra-professional-16882.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-viagra-professional-16882.html Manufacturer: Generic, India
Substance: Sildeanfil Citrate
Pack: 100 tabs (100 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Generic Viagra 50mg]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-viagra-50mg-16876.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-viagra-50mg-16876.html Manufacturer: Generic, India
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 100 tabs (50 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Generic Propecia]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-propecia-16886.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-propecia-16886.html Manufacturer: Generic, India
Substance: Finasteride
Pack: 120 tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Generic Viagra 150mg]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-viagra-150mg-16888.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-viagra-150mg-16888.html Manufacturer: Generic, India
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 100 tabs (150 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Generic Viagra 100mg]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-viagra-100mg-16875.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-viagra-100mg-16875.html Manufacturer: Generic, India
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 100 tabs (100 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Generic Viagra Super Active]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-viagra-super-active-16883.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-viagra-super-active-16883.html Manufacturer: Generic, India
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 100 tabs (100 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Caverta 50]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/caverta-50-33859.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/caverta-50-33859.html Manufacturer: Ranbaxy, India
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 20 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Sildalist]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/sildalist-33858.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/sildalist-33858.html Manufacturer: Dharam Distributors
Substance: Sildenafil Citrate 100mg,Tadalafil Citrate 20mg
Pack: 6 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cenforce-100]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/cenforce-100-16872.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/cenforce-100-16872.html Manufacturer: Centurion Laboratories
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 100 tabs (100 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Generic Cialis Professional]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-cialis-professional-16885.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-cialis-professional-16885.html Manufacturer: Generic, India
Substance: Tadalafil
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Silagra 100mg]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/silagra-100mg-16906.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/silagra-100mg-16906.html Manufacturer: Cipla, India
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 120 tabs (100 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cabaser 1 MG]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/cabaser-1-mg-16921.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/cabaser-1-mg-16921.html Manufacturer: Pfizer, Turkey
Substance: Cabergoline
Pack: 20 Tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cabgolin (Cabaser)]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/cabgolin-cabaser-16912.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/cabgolin-cabaser-16912.html Manufacturer: Sun Pharma India
Substance: Cabergoline
Pack: 4 tabs (0.5 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Caverta 100]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/caverta-100-16903.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/caverta-100-16903.html Manufacturer: Ranbaxy, India
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 20 tab (100 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Generic Cialis 40mg]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-cialis-40mg-16887.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-cialis-40mg-16887.html Manufacturer: Generic, India
Substance: Tadalafil
Pack: 100 tabs (40 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Generic Womenra]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-womenra-16923.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-womenra-16923.html Manufacturer: Generic, India
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 100 tabs (100 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Finax (Finasteride)]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/finax-finasteride-16916.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/finax-finasteride-16916.html Manufacturer: Dr Reddys
Substance: Finasteride
Pack: 30 tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Assurans 20]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/assurans-20-16901.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/assurans-20-16901.html Manufacturer: Cipla, India
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 100 tab (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Aurogra 100]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/aurogra-100-16902.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/aurogra-100-16902.html Manufacturer: Aurochem Laboratories
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 100 tabs (100 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Avodart]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/avodart-16915.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/avodart-16915.html Manufacturer: GlaxoSmithKline
Substance: Dutasteride
Pack: 30 caps (0.5 mg/cap)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Avana]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/avana-16897.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/avana-16897.html Manufacturer: Sunrise Remedies
Substance: Avanafil
Pack: 20 tabs (100 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Apcalis SX Oral Jelly - Orange]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/apcalis-sx-oral-jelly-orange-16894.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/apcalis-sx-oral-jelly-orange-16894.html Manufacturer: Ajanta Pharma
Substance: Tadalafil
Pack: 10 sachets (20 mg/sachet)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Combo 100]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/combo-100-15999.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/combo-100-15999.html Manufacturer: Biofarma
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 4 tabs (100 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Viagra 50 MG]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/viagra-50-mg-16891.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/viagra-50-mg-16891.html Manufacturer: Pfizer
Substance: Sildenafil
Pack: 4 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Dostinex]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/dostinex-16910.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/dostinex-16910.html Manufacturer: Pfizer
Substance: Cabergoline
Pack: 2 tabs (0.5 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Combo 50]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/combo-50-15992.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/combo-50-15992.html Manufacturer: Biofarma
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 4 tabs (50mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Dutas]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/dutas-16920.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/dutas-16920.html Manufacturer: Dr. Reddys Laboratories Ltd
Substance: Dutasteride
Pack: 150 tabs (0.5 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Viagra 100 MG]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/viagra-100-mg-16889.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/viagra-100-mg-16889.html Manufacturer: Pfizer
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 4 tabs (100 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Cialis V-Tada Super]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/cialis-v-tada-super-16880.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/cialis-v-tada-super-16880.html Manufacturer: Vipro Life Science
Substance: Tadalafil Citrate
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Fincar (Finasteride)]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/fincar-finasteride-16918.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/fincar-finasteride-16918.html Manufacturer: Cipla, India
Substance: Finasteride
Pack: 100 tabs (5 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Tadalis SX 20 MG]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/tadalis-sx-20-mg-16913.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/tadalis-sx-20-mg-16913.html Manufacturer: Ajanta Pharma
Substance: Tadalafil
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Lovegra 100 MG]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/lovegra-100-mg-16909.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/lovegra-100-mg-16909.html Manufacturer: Ajanta Pharma, India
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 4 tabs (100 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Generic Cialis 10mg]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-cialis-10mg-16881.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-cialis-10mg-16881.html Manufacturer: Generic, India
Substance: Tadalafil
Pack: 120 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Generic Cialis 20mg]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-cialis-20mg-16877.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-cialis-20mg-16877.html Manufacturer: Generic, India
Substance: Tadalafil Citrate
Pack: 100 tabs (20 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Generic Viagra Soft Tabs]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-viagra-soft-tabs-16884.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/generic-viagra-soft-tabs-16884.html Manufacturer: Generic, India
Substance: Sildenafil Citrate
Pack: 100 tabs (100 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Finpecia 1 MG]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/finpecia-1-mg-16919.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/finpecia-1-mg-16919.html Manufacturer: Cipla, India
Substance: Finasteride
Pack: 100 Tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300
<![CDATA[Levitra]]> https://www.massroids.net/sexual-health-459/levitra-16905.html https://www.massroids.net/sexual-health-459/levitra-16905.html Manufacturer: Bayer
Substance: Vardenafil
Pack: 4 tabs (10 mg/tab)

]]>
Sun, 05 Apr 2020 03:11:35 +0300